Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

D-vitaminmangel hos gravide

 

Formål

Graviditet medfører et øget behov for D-vitamin, hvorfor mangelsymptomer kan opstå, hvis kvindens D-vitamin-depoter er lave i forvejen. D-vitamin-mangel hos moderen kan medføre rakitis hos barnet.

 

Definition af begreber

Et individ har D-vitamininsufficiens ved værdier på 25-50 nmol/l, moderat D-vitamindeficiens ved værdier på 12,5-25 nmol/l og alvorlig D-vitamindeficiens ved værdier < 12,5 nmol/l.

 

Beskrivelse

Baggrund:

Under graviditet og amning mobiliseres store mængder kalcium fra mor til barn. Det maternelle merforbrug af kalcium sikres ved en D-vitaminmedieret øget Ca2+-absorption fra tarmen. Graviditet og amning er derfor tilstande, hvor en latent D-vitaminmangel kan blive manifest, og manifeste mangeltilstande kan forværres.
D-vitaminkilder er først og fremmest sollys (UV-B) og derudover kost (æg, mælk, fede fisk). Kosten dækker sjældent mere end 10-20 % af behovet for D-vitamin.
Solarium hjælper ikke på D-vitaminstatus, da de nævnte stråler er sorteret fra her.

Årsager til D-vitaminmangel:

1.

Sollys:
Den vigtigste kilde til vitamin D er sollys. Når huden udsættes for ultraviolette stråler, dannes D-vitamin ud fra 7-dehydrocholesterol. Denne syntese er meget effektiv og kan uden problemer dække kroppens behov. Hvis solekspositionen begrænses, bliver man derimod afhængig af den mængde D-vitamin, man indtager med kosten. Man skal da indtage 800-1000 IE vitamin D daglig for at undgå mangel.
Indvandrere fra Mellemøsten og Afrika undgår pr. tradition direkte sollys, dels ved at bære dækkende klædedragt, dels ved at gå i skyggen, når solen skinner.
 

2.

Hudens pigmenteringsgrad:
Mørklødede individer har samme kapacitet for vitamin D-produktion i huden som lyshudede individer, men mørklødede kræver længere tids soleksposition for at opnå samme vitamin D produktion, da hudens pigment fungerer som et naturligt solfilter. Hos f.eks. somaliere er hudfarven sikkert med til at forværre vitamin D status.
 

3.

Kost:
Hvis solekspositionen er begrænset, bliver man afhængig af det perorale D-vitaminindtag. Kostundersøgelser blandt andet af palæstinensiske kvinder i Århus har vist, at deres kost er mangelfuld med hensyn til D-vitamin. Vitamin D-status kan forværres, hvis kostens indhold af kalk er meget lav. I ovennævnte kostundersøgelse fandt man også lavt indtag af kalk.

4.

Graviditet, amning og børn:
I forbindelse med graviditet øges organismens behov for vitamin D. Dette skyldes bl.a. at fosteret skal have tilstrækkelig forsyning af vitamin D og kalk. I graviditeten kan der derfor udvikles symptomer på D-vitaminmangel.
Et alvorligt problem er det også, at det nyfødte barn er afhængigt af vitamin D fra moderen via placenta før fødslen. Modermælk har et meget lavt indhold af vitamin D og vil almindeligvis ikke kunne sikre det nyfødte barn tilstrækkeligt med vitamin D.
Har børn D-vitaminmangel, kan de udvikle rachitis. Det er derfor vigtigt at korrigere gravides vitamin D-status og at sikre vitamin D-profylakse til indvandrerbørn.
 

Hvor stort er problemet?:

Der findes ingen systematiske undersøgelser af hyppigheden af vitamin D-mangel hos indvandrere i Danmark. I kostundersøgelsen fra Århus fandt man, at 85 % af kvinderne havde meget lave værdier af vitamin D.

Symptomer på D-vitaminmangel:

1.

Knoglesmerter:
Dybe smerter med konstant lokalisation. Især ribben, lange rørknogler.

2.

Muskelsmerter:
Diffuse smerter i lår, lægge og nakke-skulderåg. Vekslende lokalisation.

3.

Muskelkraftnedsættelse:
Svært ved at rejse sig fra stol eller gå op af trappe.

4.

Almen træthed.

5.

Muskelkramper:
Hyppigst i ben og arme.

6.

Paræstesier:
I hænder og fødder og evt. circumoralt.

Et af de tidligst optrædende symptomer er almen træthed og diffuse muskelsmerter.

Screening for vitamin D-status kan anbefales hos følgende:

1.

Tilslørede kvinder. Kvinder med øget hudpigmentering.
Indvandrerkvinder der har bevaret oprindelseslandets kultur, kvinder fra Mellemøsten, Asien og Somalia udgør den største risikogruppe.

2.

Tarmresecerede patienter (Morbus Crohn, colitis ulcerosa).

3.

Behandling med visse farmaka:

Carbamazepin, barbiturater, Fenytoin, kolestyraminer, paraffinolie, Orlistat.

4.

Mangegangsfødende (5 para eller mere) specielt ved langvarige ammeperioder.

Undersøgelse for D-vitaminmangel:

Screeningsprøver:
S-25-hydroxyvitamin D (2+3) (S-25-(OH)-D), S-PTH, S-basisk fosfatase, S-calcium.

 

Definition:

Normalt D-vitaminniveau:

s-25-OHD-koncentrationer på 75-80 nmol/l eller mere er ønskværdige

 

Let D-vitaminmangel:
s-25-(OH)-D 25-50 nmol/l.

Moderat D-vitaminmangel:
s-25-(OH)-D 10-25 nmol/l.

Svær D-vitaminmangel:
s-25-(OH)-D <10 nmol/l.

Sekundær hyperparathyreoidisme:
PTH
(>7,6 pmol/l) sekundært til D-vitaminmangel.
Normalområde: 1,3 - 7,6 pmol/l.

Hypovitaminosis D-myopati:
Primære symptombillede ved D-vitaminmangel (Smerter, kraftnedsættelse, kramper).

Hypovitaminosis D-osteopati:
Basiske fosfataser
(>270 U/l) pga. knoglenedbrydning (risiko for patologiske frakturer).

Hypovitaminosis D-osteomalaci:
Histologisk diagnose for knogleforandringerne.

Behandling:

  1. 1. På baggrund af ovenstående, som tyder på, at D-vitamintilskud til alle har en gavnlig og forebyggende effekt, er det evident, at der er behov for nye anbefalinger for D-vitamintilskud til den danske befolkning. Muligheden for at anbefale højere doser af D-vitamin foreligger, idet den øvre grænse for det daglige indtag er sat til 50 mikrogram/dag for alle over ti år og 25 mikrogram/dag for alle under ti år.

2.

Isoleret lav S-25-OH-vitamin D under 50 nmol/l, normal PTH og basisk fosfatase.
Et kombineret oralt tilskud af Ergocalciferol/Cholecalciferol 1000 IE (25 mikrogram) og calcium 1000-1500 mg daglig, f.eks. i form af 1 tabl. Cavi-D/Unikalk dobbelt D eller 2 tabl. Cavi-D og 1 vitaminpille daglig.
I princippet livslang behandling ved uændret levevis.
 

3.

Ved samtidig høj S-PTH + evt. forhøjet S-basisk fosfatase Ergocalciferol 100.000 IE i.m./peroralt 1 gang ugentligt i 1 måned. Samtidig gives calciumtilskud 1000-1500 mg daglig.
Denne højdosis vitamin D-behandling skal superviseres, dvs. skal indgives/indtages under supervision hos egen læge, på afdelingen eller via hjemmesygeplejerske. Kontrol af D-vitamin status efter 3 uger og hver 3. måned til stationær tilstand.


Skanderborg Apotek fremstiller koncentrerede Ergocalciferoldråber 300.000 IE/gram. 14 dråber svarer til 100.000 IE. Præparatet kan rekvireres.
Efter 4 uger gives Ergocalciferol/Cholocalciferol 800-1000 IE (25 mikrogram) og calcium 1000-1500 mg daglig. Denne behandling fortsættes livslangt ved uændret levevis.
 


Behandling af punkterne 2 og 3 skal foregå i samarbejde med Medicinsk Endokrinologis Afdeling.

Traditionelt har man været meget tilbageholdende med større doser vitamin D til gravide. Undersøgelser har vist, at 1000 IE vitamin D daglig synes sikkert for gravide.

Profylaktisk D-vitaminbehandling:

Obs. Danmark er det eneste land i Norden, hvor kosten ikke er beriget med vitamin D.

1.

Gravide uden D-vitaminmangel uden risikofaktorer:
D-vitamin 400 IU daglig (findes fx i GraVitamin) + calcium 1000-1500 mg daglig graviditeten og ammeperioden ud.

2.

Gravide uden D-vitaminmangel med risikofaktorer:
D-vitamin 800-1000 IU daglig + calcium 1000-1500 mg daglig. Behandling fortsættes livslangt ved uændret levevis/vilkår.

3.

Til ikke-gravide og ikke-ammende anbefales daglig tilførsel af D-vitamin 200 IU daglig.
200 IE D-vitamin = 5 mikrogram D-vitamin.

Præparater:

Calchichew - D3: 500 mg Calcium + 200 IE = 5 mikrogram vitamin D.

Unikalk plus: 400 mg Calcium + 200 IE = 5 mikrogram vitamin D.

Cavi-D: 500 mg Calcium + 400 IE = 10 mikrogram vitamin D.

Diagnosekoder:

E 55.9D-vitaminmangel uden specifikation.

 

Referencer

Ugeskrift for Læger 2000;162:6183-6380.
Sandbjerg Guidelines 2003.

D-vitaminstatus i den danske befolkning bør forbedres. København: Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning, 2004.

European Commision, Scientific Committee on Food. Opinion of the Scientific Comittee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Vitamin D, 2002.

Hathcock JN, Shao A, Vieth R et al. Risk assessment for viamin D. Am J Clin Nutr 2007;85:6-18.

Mosekilde L, Nielsen LR, Larsen ER et al. Vitamin D-mangel. Definition og prævalens i Danmark. Ugeskr Læger 2005;167:29-33.

Vieth R, Bischoff-Ferrari H, Boucher BJ et al. The urgent need to recommend an intake of vitamin D that is effective. Am J Clin Nutr 2007;85:649-50.

Bischoff-Ferrari HA. The 25-hydroxyvitamin D threshold for better health. J Steroid Biochem Mol Biol 2007;103:614-9.