Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epikriser – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

 

Indledning

Epikrisen dikteres af den læge, der udskriver patienten i forbindelse med udskrivelsen. Diktatet skal indeholde diagnosekoder ifølge denne kodevejledning. Epikrisen gennemlæses af den læge, der har dikteret den. Hvis dette ikke er en speciallæge, udføres denne opgave af en speciallæge fra det pågældende afsnit. Ved ambulante besøg sendes en kopi af notatet til egen læge og henvisende læge.

Der henvises i øvrigt til den generelle vejledning: Epikrise. Retningslinjer for udarbejdelse og indhold af den gode epikrise.

 

Formål

medvirke til at sikre

  • • Den bedst mulige patientsikkerhed herunder sammenhæng i behandlingen.

  • • At alle lægefagligt relevante oplysninger vedr. patientens indlæggelse (fx planlagt efterbehandling samt anbefalinger vedr. fremtidig behandling), videregives til de relevante sundhedspersoner med henblik på at sikre patientens videre behandlingsforløb.

  • • Den rigtige medicinering.