Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

DC-konvertering, instruks for sygeplejersker i Hjerte- lungekirugisk Afsnit

 

 

Efter aftale med Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit og Anæstesien gælder følgende regler:

 • • Patienten klargøres af Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit

 • • Relevante blodprøver efter lægeordination: hæmoglobin og væsketal. Hvis patienten er i behandling med Digoxin eller K-vitaminantagonist skal der desuden tages serum-digoxin og INR

 • • På stabile patienter må blodprøverne højst være en uge gammel. Ved ændringer i patientens tilstand skal prøverne være nye, og INR skal altid være aktuel

 

Henvisning til DC-konvertering:

 • • Indikation for DC-konvertering stilles af afsnittets læger, med henblik på at afbryde enhver form for takykardi, flimren eller flagren, uanset årsag

 • • Patienten meldes til vagthavende anæstesilæge af ordinerende læge

 • • DC-konvertering udføres i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit af en bagvagt eller superviseret af denne

 • • Observation af patienten efter anæstesi foregår i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit af anæstesilæge og anæstesisygeplejerske, indtil patienten med sikkerhed selv kan trække vejret. Herefter overtager sygeplejerske fra Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit kontinuerlig observation på stuen i mindst ½ time, hvorunder der fortsat gives ilt på næsekateter. Blodtryk, puls og saturation kontrolleres hvert 15. minut i mindst en time

 

Sygeplejeopgaver i forbindelse med DC konvertering:

 • • Informere patienten

 • • Journal skal være tilgængelig med anæstesiskema

 • • Anæstesiskema udfyldes med blodtryk, puls, iltsaturation, temperatur, højde og vægt

 • • Patienten skal være fastende i 6 timer og tørste i to timer

 • • Patienten må få morgenmedicin, dog undtaget Digoxin (minimum 12 timers pause)

 • • Sikre velfungende iv-adgang

 • • Stue gøres klar med klargjort ventilationspose, iltkateter, klargjort defibrillator, blodtryksapparat og saturationsmåler

 • • Har patienten pacemaker skal denne evt. omprogrammeres både før og efter DC-konvertering. Det er dog lægens ansvar at sikre sig, at dette bliver udført

 

Efter DC-konvertering:

 • • Observation i henhold til ovenstående

 • • EKG som dokumentation for resultat af konverteringsforsøg

 • • Genoptage anti-arytmisk behandling efter lægeordination

 • • Patienten må spise og drikke, når han er vågen og klar, efter ca. 30 minutter

 • • Telemetri i minimum et døgn eller efter lægeordination