Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Lungecancer – begrundet mistanke

 

Henvisende instans kontakter Røntgenafdelingen på Sygehus Himmerland i Hobro/Farsø enten pr. telefon eller med elektronisk henvisning. Det skal tydeligt fremgå, at det drejer sig om obs lungetumor.

Patienten skal fra henvisende instans være informeret om, at yderligere undersøgelse, i form af CT-scanning, kan blive aktuel, såfremt cancer mistanken bestyrkes.

Patienten har mulighed for at møde op i det åbne ambulatorium enten samme dag eller dagen efter til røntgen af thorax.

Når billederne er taget, vurderes de straks af en radiolog.

Ved bestyrket mistanke om lungetumor vil der blive suppleret med en CT-scanning af thorax senest den følgende hverdag (aftales med lægesekretærerne).

Patienten får, inden denne forlader røntgenafdelingen, en fastlagt tid til CT-scanning samt en rekvisition til laboratoriet mhp. bestemmelse af GFR.

Hvis CT-scanningen viser mistanke om lungecancer kontakter beskrivende læge lægesekretærerne, der sørger for at bestille akut ophæng til lungekonference i Aalborg næste dag.

Der sendes en skriftlig røntgenbeskrivelse til henvisende læge samme dag eller seneste dagen efter.

 

Den elektroniske henvisning bør indeholde:

 

 • • Telefonnummer, hvorpå patienten kan træffes.

 • • Sygdomsforløb/ symptomer.

 • • Allerede foretagne undersøgelser.

 • • ”Hvad, er der sagt til patienten?”

 • • Hvilke aftaler er der med pt. vedr. svar på røntgenundersøgelsen.

 • • Direkte tlf. nr. hvor henvisende læge kan træffes.

 

 

Actioncard ved positivt CT-fund:

 • • Fremsend ophængningshenvisning til Aalborg Sygehus, Radiologisk Afdeling, afsnit Syd på vanlig vis via WebPas.

 • • Ønsket konference skal angives som ”AKUT LUNGECANCER”.

 • • Tidspunkt for ophængning skal altid angives til dagen efter.

 • • Undersøgelsen skal være beskrevet og godkendt senest samme dag, som ophængningshenvisningen sendes.

 

Undersøgelsen vil blive konfereret på fælleskonference dagen efter modtagelse af ophængningshenvisning.

Ved konferencen vil der være deltagelse af radiolog, lungemediciner, thoraxkirurg samt forløbskoordinator.

I forbindelse med konferencen vil det videre patientforløb blive overdraget til den relevante kliniske afdeling via forløbskoordinator.

 

Ophængningshenvisning

 • • Åben WebPas og log på.

 • • Vælg Henvisning – Opret henvisning – Røntgenkonference

 • • Udfyld felterne. Alle felter skal udfyldes. Se her nedenfor for hjælp.

Picture 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Tryk Send