Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG costae

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Der tages ikke røntgen af costae med henblik på fraktur. Fraktur af costae er en klinisk diagnose. Er der mistanke om haemo- eller pneumothorax, tages røntgen af thorax.

Der kan ordineres røntgen af costae til udredning for metastaser eller anomalier.

Standardoptagelser

AP-skråbilleder

Øverste costa (1-8)

Nederste costa (8-12)

Positionering

AP skrå: Patienten placeres liggende eller stående med armene ned langs siden. Kroppen drejes 25 grader mod aktuelle side. Hvis patienten ligger ned, støttes ryggen med en skråpude.

Centrering

De øverste costa (1-8): Centrer på højde med costa 5 og mod midten af den ønskede thoraxhalvdel (ca. midt på sternum).

 

De nederste costa (8-12): Centrer i en højde svarende til midtpunktet mellem crista og bunden af sternum og mod midten af den ønskede thoraxhalvdel.

Billedkriterier

Samtlige costae skal fremstilles med god eksponering. Højere KV til de nederste costae.

 

Husk højre/venstre markering.

Billede 1

Billede 2