Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af anæstesiapparat og stue før anæstesi

 

Beskrivelse

Adskillelse af rent og urent

Alt urent samles på bakken på anæstesiapparatet

 

Før første patient på op

 • • Vandrette flader på anæstesiapparat, kommoder og andet anæstesiapparatur aftørres med sæbeklud

 

Rengøring mellem hver patient

 • • Pose, maske og filter skiftes mellem hver patient. Harmonikaslanger aftørres grundigt.

 • • Vandrette flader og andre berøringspunkter på apparatet aftørres med sæbeklud.

 • • EKG-kabel, SaO2-kabel og BT-manchet aftørres med sæbeklud, rulles op og hænges på apparatet i passende afstand fra gulvet.

 • • Sugeslange skiftes efter brug. Når sugeslangen er ren sidder den i den grå platholder. Er den snavset sidder den i metalholderen.

 • • Bordpladen på kommoden og sprøjtebakken aftørres med sæbeklud eller afsprittes.

 • • Sprøjtepumper aftørres med sæbeklud.

 • • Ubrugt ekstra udstyr tages ud.

 

Rengøring efter intubation

Som ovenfor og desuden:

 • • Alt der har været i berøring med patienten anbringes i kapslen.

 • • Alt engangsmateriale lægges direkte i affaldsspand.

 • • Snavset udstyr tages med ud og vaskes i maskine.

 • • Engangslaryngoscop afsprittes.

 • • Brugte sugeslange kasseres. Efter sidste patient bortskaffes sugeposen i risikoaffald.

 

I øvrigt

 • • Alt synligt spild optørres straks. Ved spild af blod sprittes efterfølgende.

 • • BT-manchettens yderdel skiftes og vaskes i maskine ved synlig tilsnavsning.

 

Rengøring efter endt dagprogram-anæstesiapparat

 • • Hele apparatet aftørres med sæbeklud inkl. slanger på bagsiden. Hårdt opvredet blå klude til skærme og andre monitordele.

 • • Sugeposen lukkes og lægges i beholder til risikoaffald.

 • • Gasopsamlingsslangen skiftes.

 • • Vandfælden efterses for vand. Tages ud og tømmes med 20 ml sprøjte ved behov. Skiftes en gang pr. måned. Husk dato.

 • • Diverse kabler og BT-manchet aftørres med sæbeklud.

 • • Diverse brugt udstyr, som ikke kan maskinvaskes aftørres med sæbeklud (nervestimulator osv.)

 • • Vær opmærksom på om ubrugte ting kan være forurenet udenpå. I så tilfælde pakkes de om.

 • • Apparatet færdiggøres med rent system.

 

En gang i ugen desuden

 • • BT-manchet skiftes og vaskes

   

Øvrig rengøring og vedligeholdelse

 • • Respirator vaskes i maskine hver 6. måned (se billedserie for afmontering og samling.)

 • • Samtidig vaskes ventilationsarm i maskine.

 • • Det trapezformede filter ved suget skiftes hver 6. måned.

 • • Flowsensorer nedsænkes forsigtigt i hospitalssprit 70 %. i 2 min. Lufttørrer i 30 min.

 • • Ved skift bortskaffes de i gule bøtter.

 • • Vandfælden skiftes hver måned eller efter behov. Skriv dato på.

 • • Flowsensor skiftes, når det ikke længere er muligt at kalibrere, eller ved fejlmeddelelse.

 • • Absorber skiftes ved genånding eller en gang pr. måned. Skriv dato på.

 • • Apparatet tjekkes årligt af medicoteknisk afdeling i henhold til leverandør anbefaling.

 

Rengøring efter endt dagprogram- kommoder

 • • Hele kommoden afvaskes udvendig med sæbevand.

 • • Sprøjtebakken vaskes i vaskemaskine.

 • • Alle skuffer efterses og fyldes op efter pakkeliste inkl. medicinskuffen.

 

En gang i ugen desuden

 • • Staseslange og saks skiftes og vaskes.

  

En gang i hver 3. måned desuden

 • • Alle skuffer tømmes, rengøres.

 • • Plastskuffer til sprøjter mm tømmes og vaskes.

 

Daglig rengøring af udstyr på dropstativ

 • • Sprøjtepumper aftørres med sæbeklud.

 • • Bairhugger apparat og slange aftørres med sæbeklud.

 • • Blodvarmer på stue 1 aftørres med sæbeklud.

 • • Ledninger aftørres og arrangeres ordentlig.

 • • Øvrige remedier aftørres og lægges på plads.

 • • Klister mm, som ikke umiddelbart forvinder med sæbeklud forsøges fjernet med sprit.

 

Formål

Hindring af smittespredning via overholdelse af de infektionshygiejniske retningslinjer