Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kraftmåling hos håndkirurgiske patienter og ergoterapi

 

 

Beskrivelse

Der kan udføres kraftmåling på håndkirurgiske patienter i genoptræningsforløbet i de tilfælde, hvor det er relevant.

 

Der udføres elektronisk kraftmåling ved brug af Jamar dynamometer på E-link.

Ligeledes udføres kraftmålingen på det samme ”tidspunkt” i behandlingen. Oftest er dette efter endt opvarmning, og før træningen påbegyndes.

 

Ergoterapeuten orienterer sig i patientens journal for at finde eventuelle kontraindikationer eller restriktioner i forhold til planlægningen af den kommende intervention.

 

Der udføres ikke kraftmåling, hvis der er risiko for overbelastning af sener, muskler eller andre strukturer.

Inden kraftmålingen kan patientens smerter vurderes vha NRS. Ud fra dette vurderes, om kraftmåling kan udføres, da der er risiko for, at kraftmålingen kan forværre patientens smerter og derved nedsætte funktionen.

 

Måling af kraft foregår ved E-linken.

Patienten instrueres i korrekt udførelse, og målingerne gemmes til sammenligning og dokumentation.

Udførelse: Patienten sidder med 90 grader flekteret albue, underarmen skal være fri af armlænet. Der foretages 3 målinger for begge hænder. Herved fremstår et gennemsnit.

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne, og med baggrund heri vurderes der behov for yderligere ergoterapeutisk vejledning i forhold til den videre intervention.

 

 

Registrering

ZZ5049: ergo/fysioterapeutisk undersøgelse vurdering eller undersøgelse.

 

 

Formål

At alle ergoterapeuter, der arbejder med håndkirurgiske patienter, kender proceduren for kraftmåling af patienter, der har pådraget sig en skade på hånd og/eller underarm.

 

 

Definition af begreber

Jamar dynanometer: Et elektronisk valideret måleredskab, der måler patientens håndkraft

EPJ: Elektronisk Patient Journal

NRS score (Numerisk Rang Skala); En skala fra 0 – 10, der måler patientens smerte.

E-link: Software til kraftmåling, ledbevægeligheds- og krafttræning.

 

 

Referencer

Merete Dekkers, Ergoterapeutisk undersøgelse. Gentofte Bogtryk.

Herstin Runnquist, Ragnhild Cederlund, Christer Sollerman, Handens rehabilitering.