Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prolaps-operation - sygeplejeinstruks

Formål

Sygeplejeinstruks vedrørende information til, samt præ- og postoperativ pleje af patient indlagt til prolapsoperation

Definition af begreber

Prolapsoperation: Operation for nedsynkning af skedens forvæg og/eller bagvæg, eller nedsynkning af livmoderen.

Forundersøgelse

Foregår som oftest i forundersøgelsesambulatoriet

 

Information om

 • • Indgreb

 • • Lokal anæstesi + rus /fuld anæstesi og faste

 • • Udlevere patientvejledning

 • • Saftevand 2 timer før mødetid

 • • Personlig hygiejne præoperativt (bad, og ingen neglelak, makeup eller smykker)

 • • Indlæggelsesforløb, forventet udskrivelse samme dag

 • • Meche

 • • Ophold i dagkirurgisk afsnit

 • • Scanning for residualurin ved cystocele operation

 • • Smerter og smertestillende medicin efter standard – opfordre til at købe smertestillende medicin

 • • Mobilisering

 • • Medbringe eventualt eget medicin

 • • Mødetid i dagkirurgisk afsnit

 

Handlinger

 • • Oprette standardplan ”forundersøgelse-forbehandling” og udføre interventionerne.

 • • Bestille blodprøver efter standard

 • • Bestille fys – bækkenbundsøvelser og respirationsøvelser, skrive mødetid og sted på henvisningen så vidt muligt

 • • Journalskrivning

 • • Narkosetilsyn

 

Ved evt. indlæggelse på afd. D efter operationen

 • • Modtage patienten fra opvågning

 • • Tilse patienten (almen tilstand, samt spørge ind til smerter- NRS score og kvalme)

 • • TOKS

 • • Observere vaginal blødning, drop, KAD

 • • Udlevere smertestillende medicin efter skema – doseringsæske og medicinliste skal være i medicinrummet

 • • Observere effekten af smertebehandling – NRS score

 • • TOKS score patienten og dokumentere i CCS

 • • Give tromboseprofylakse kl. ca. 20.00 hvis pt. > 18 år (efter ordination, kun under indlæggelsen)

 • • Påbegynde mobilisering i løbet af aftenen

 • • Fjerne meche og evt KAD efter 3 timer hvis ikke andet er ordineret

 • • Ved cystocele operation: Blærescanning efter 1. vandladning. Ved residual urin over 100ml ved scanning tømmes blæren med engangskateter. Scanning og kateterisation gentages indtil residual urin er mindre end 100ml.

 • • Udskrivelsessamtale hvis pt. udskrives - OBS at pt. har talt med fys.

 

1. dag efter operationen

 • • TOKS score patienten – dokumenteres i CCS

 • • Tilbyde hjælp til personlig hygiejne

 • • Opfordre og støtte til mobilisation

 • • Tryksårsscreening

 • • Udlevere skemamedicin efter skema

 • • Observere effekten af smertebehandling – NRS score

 • • Støtte patienten i at få eventuelle spørgsmål besvaret til stuegang

 • • Observere vandladning, vær opmærksom på eventuel residualurin (især ved cystocele)

 • • Observere flatus, afføring

 • • Give magnesia 2 stk. x 1-2 daglig til patienter opereret for rectocele. Patienten medgives 6 stk. magnesia ved udskrivelse hvis pt. ikke har det hjemme.

 

Udskrivelse

Information om

 • • Løfteforbud max. 5 kg

 • • Undgå hård sport og cykling i 4 uger

 • • Blødning/udflåd kan forventes i 2-3 uger

 • • Undgå brug af tampon

 • • Undlad karbad og svømning så længe der er blødning

 • • Samleje kan genoptages efter 4 uger

 • • Vagifem kan genoptages efter 2 uger

 • • Forebyggelse af obstipation

 • • Være opmærksom på at tømme blæren

 • • Være opmærksom på tegn på infektion

 • • Sygemelding 4-6uger

 • • Evt sygemelding hos egen læge

 • • Kontaktes telefonisk af sygeplejerske i ambulatoriet efter 3 måneder, hvor DUGA-base skema 3A udfyldes

 

Ambulant operation for nedsynkning af underlivet (pt vejledning)

Smertebehandling i forbindelse med operation (PRI dokument)

DUGA-base (PRI dokument)

 

 

Referencer

Operation for nedsynkning - Regionshospital Nordjylland Thisted

Duga-base

Anæstesien - Faste og bedøvelse

Smertebehandling i forbindelse med operation