Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prolaps-operation - sygeplejeinstruks

Formål

Sygeplejeinstruks vedrørende information til, samt præ- og postoperativ pleje af patient indlagt til prolapsoperation

Definition af begreber

Prolapsoperation: Operation for nedsynkning af skedens forvæg og/eller bagvæg, eller nedsynkning af livmoderen.

Beskrivelse

Forundersøgelse

Foregår som oftest i forundersøgelsesambulatoriet

 

Information om

 • • Indgreb og udlevering af patientvejledning

 • • KAD, eventuel meche og dræn

 • • Narkose og faste samt udlevering af patientvejledning

 • • Saftevand 2 timer før OP

 • • Ophold på opvågning efter operation

 • • Operationstøj samt identifikationsarmbånd

 • • Personlig hygiejne præoperativt (bad, % neglelak, % makeup, % smykker)

 • • Indlæggelsesforløb (forventet udskrivelse samme dag)

 • • Smerter og smertestillende medicin efter standard – opfordre pt. til at købe smertestillende medicin + Magnesia i håndkøb

 • • Tromboseprofylakse ved pt. > 18 år

 • • Mobilisation

 • • Udlevering af klyx (tages aftenen før operation)

 • • Medbringe eventuel eget medicin

 • • Eventuel undersøgelse af operatøren på operationsdagen

 • • Mødetid for indlæggelse

Handlinger

 • • Eget telefonnummer samt 2 pårørendes telefonnumre lægges i CCS

 • • Måle højde, vægt, BT, puls og urinstix som lægges ind i CCS

 • • Udfylde samtykke til videregivelse af pt. oplysninger i CCS

 • • Blodprøver tages efter standard

 • • KRAM-screening

 • • Bestille fys – bækkenbundstræning og respirationsøvelser

 • • Narkosetilsyn

 • • Journalskrivning ved forvagt

Dagen før operation

Handlinger

 • • Sygeplejerske i afdelingen gør journal klar til OP.

 • • Oprette standardplan ’Dagen for indgrebet’ og ’Screeninger’

 

Operationsdagen

Før operationen

 • • Anvise stue og seng

 • • Dropstativ på og grønt stykke i sengen

 • • TOKS score – føre tp. og evt. BT på narkose tjeklisten

 • • Give ID armbånd på og oprette patientidentifikation i CCS

 • • Vær opmærksom på at patienten har talt med operatøren

 • • Assistere ved eventuel undersøgelse

 • • Tildele kontaktperson og udlevere kontaktkort – dokumenteres i CCS

 • • Saftevand 2 timer før OP

 • • Give patienten ordineret smertestillende og eventuel præmedicin (skrives på narkose tjeklisten)

 • • Gøre papir klar som skal sendes med på op

 • • Tryksårsscreening og ernæringsscreening ved indlæggelse

Efter operationen

 • • Modtage patienten fra opvågning

 • • Tilse patienten (almen tilstand, samt spørge ind til smerter- NRS score og kvalme)

 • • TOKS

 • • Observere vaginal blødning, drop, KAD

 • • Eventuel give O2 efter ordination fra narkosen

 • • Tilbyde drikkevarer og senere mad

 • • Tilse patienten jævnligt afhængig af tilstand

 • • Udlevere smertestillende medicin efter skema – doseringsæske og medicinliste skal være i medicinrummet

 • • Observere effekten af smertebehandling – NRS score

 • • TOKS score patienten og dokumentere i CCS

 • • Give tromboseprofylakse kl. ca. 20.00 hvis pt. > 18 år (efter ordination, kun under indlæggelsen)

 • • Påbegynde mobilisation i løbet af aftenen

 • • Fjerne KAD og meche efter 3 timer hvis ikke andet er ordineret

 • • Ved cystocele operation: Blærescanning efter 1. vandladning. Ved residual urin over 100ml ved scanning tømmes blæren med engangskateter. Scanning og kateterisation gentages indtil residual urin er mindre end 100ml.

 • • Udskrivelsessamtale hvis pt. udskrives - OBS at pt. har talt med fys.

1. dag efter operationen

 • • TOKS score patienten – dokumenteres i CCS

 • • Servere morgenmad

 • • Tilbyde hjælp til personlig hygiejne

 • • Opfordre og støtte til mobilisation

 • • Tryksårsscreening

 • • Udlevere skemamedicin efter skema

 • • Observere effekten af smertebehandling – NRS score

 • • Støtte patienten i at få eventuelle spørgsmål besvaret til stuegang

 • • Observere vandladning, vær opmærksom på eventuel residualurin (især ved cystocele)

 • • Observere flatus, afføring

 • • Give magnesia 2 stk. x 1-2 daglig til patienter opereret for rectocele. Patienten medgives 6 stk. magnesia ved udskrivelse hvis pt. ikke har det hjemme.

Udskrivelse

Information om

 • • Løfteforbud max. 5-10 kg

 • • Blødning fra vagina kan forventes i 2 uger

 • • Undgå brug af tampon

 • • Samleje kan genoptages efter 4 uger

 • • Vagefem kan genoptages efter 4 uger

 • • Vigtigheden af at genoptage seksuelt samliv efter 4 uger for at forebygge at skeden bliver for snæver på grund af arvæv

 • • Forebyggelse af obstipation

 • • Undlade karbad og svømning i 4 uger

 • • Sygemelding 4 uger

 • • Eventuel sygemelding hos egen læge

 • • Eventuel mikroskopisvar efter 3 uger ved egen læge eller kontakt fra sygehuset

Handlinger

 • • Udlevere Duga-baseskema 3A til patienten (skal medbringes ved ambulant kontrol)

 • • Bestille og udlevere ambulant tid hos operatøren efter 3 måneder

 • • Fysioterapeuten aftaler og bestiller ambulant bækkenbundstræning

Referencer

Operation for nedsynkning - Regionshospital Nordjylland Thisted

Duga-base

Anæstesien - Faste og bedøvelse

Smertebehandling i forbindelse med operation