Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrolforanstaltninger ved operationer

Sundhedsstyrelsens vejledning af 13. marts 2013 (VEJ nr 9091 af 13/03/2013), journalnr.: 5-1010-177/1.

  • • Der skal foreligge instruks på alle afdelinger, hvor der udføres operative indgreb.

  • • Formål at undgå, at materiale utilsigtet efterlades i operationsfeltet.

  • • Klar ansvarsfordeling mellem operatør og assisterende personale.

  • • Al personale skal være instrueret i indholdet af instruksen.

  • • Der bruges udelukkende tamponer og servietter med røntgenfast materiale.

  • • Svælgpakning anbefales forsynet med en 2-0 ”huskesutur”

  • • Den person, der er ansvarlig for instrumenterne, er tillige ansvarlig for korrekt optælling af antal servietter, krøller m.v.

  • • Kontrolskema påføres initialer af assisterende sygeplejerske og usteril sygeplejerske.

  • • Der skal i patientjournalen fremgå, hvem der er ansvarlig for instrumenterne ved operationen. Dette dokumenteres i EPJ af usteril sygeplejerske.

 

Procedure

 

A. Servietter, krøller, mecher m.m.

B. Skarpe genstande

C. Osteosyntesemateriale

D. Instrumenter

 

Ad. A + B:

 

Servietter, krøller, pakket sterilt 5 stk./pk.
Suturer med nåle og knivsblade er pakket enkeltvis.

Ved anvendelse af ovenstående tælles og kontrolleres antallet i alt 3 gange inden bortskaffelsen. Der skal altid være 2 personer om optælling og kontrol.

Procedure vedrørende optælling og kontrol af servietter, krøller og skarpe genstande er ens.
Noteres omhyggeligt på skemaet af usteril sygeplejerske, når operationen er afsluttet.

1. gang ved udpakning:

Servietter m.m. tages ud og tælles én af gangen af assisterende sygeplejerske og usteril sygeplejerske.
Brugte servietter og krøller m.v. opbevares evt. i pose på afdækningen.

2. gang før lukning af sår:

Servietter m.m. tælles.
Knivsblade og nåle tælles.

 

3. gang efter afsluttet operation:

Alle servietter, krøller, nåle, knivsblade tælles efter endt operation af den assisterende sygeplejerske. Optællingen skal finde sted, inden patienten forlader operationsstuen.
Servietter m.m. kommes i affaldspose og skarpe genstande i gul kanyleboks.
Assisterende sygeplejerske har ansvaret for, at antallet stemmer. Ved uoverensstemmelse skal dette meddeles operatøren, der er ansvarlig for at det videre fornødne foretages.

Ad. C:

Osteosyntesemateriale checkes ved opdækning. Forbruget af plader og skruer noteres på kontrolskema. Tælles og kontrolleres efter afsluttet operation, inden såret lukkes.

Ad. D:

Instrumenter, der stilles frem til operation, tælles af assisterende sygeplejerske ved opdækning og efter lukning af såret.

Afløsning:

Overtages assistancen af anden sygeplejerske, skal optælling og kontrol af servietter m.m., skarpe genstande, osteosyntesemateriale samt instrumenter finde sted, inden dette sker.