Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Målsætning for plejegruppen og sekretærgruppen

 

Målsætning for Billeddiagnostisk Afdeling

Mål for patienten

 • Patienten føler sig velkommen og ventet i afdelingen

 • Patienten modtager en god information om undersøgelsen, således at patienten føler tillid og tryghed ved undersøgelsesforløbet.

 • Undersøgelserne og sygeplejen er optimale under hensyntagen til patientens tilstand.

 • Patienten får omsorg svarende til dennes individuelle behov.

 • Sikre at patienten har trygge og rolige omgivelser.

 • Respekt for den enkelte patient.

 • Alle indkaldte patienter skal informeres, hvis der er længere ventetid end 30 minutter.

 • Patienten informeres om det videre forløb og forlader afdelingen på betryggende vis.

 

Mål for pårørende

 • Tilstræbe at de pårørende er medinddraget, når patienten ikke selv er i stand til at modtage information vedrørende forløbet af røntgenundersøgelsen.

 • Tilstræbe at de pårørende har fået en god og løbende orientering, så de føler sig trygge i den aktuelle situation.

 

Mål for personalet

 • Medvirke til et sundt arbejdsmiljø ved engagement, kreativitet, fleksibilitet, samarbejde, positive holdninger og respekt for hinanden, således at hver medarbejder føler tryghed og derved frit kan udtrykke sine idéer og holdninger.

 • Kommunikationen skal være tovejs mellem medarbejder og ledelse.

 • Vi skal gøre brug af hinandens resurser.

 • Medvirke til et godt tværfagligt samarbejde.

 • Vi skal holde os ajour og videreuddanne os.

 • Tilrettelægge, udføre og evaluere undervisningen af nyt personale, sygepleje- og radiografstuderende samt lægesekretærelever.