Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nethinden/retina - PDT

Fotodynamisk terapi ved nethindesygdom

Introduktion:

Definition:

Laser behandling med 689 nm laser efter indgift af det fotosensibiliserende stof verteprofin (handelsnavn: Visudyne)

Forekomst:

Tidligere eneste behandlingsmulighed ved visse former exudativ AMD. I øjeblikket kan behandlingen gives i kombination med anden behandling og til visse andre nethinde-/årehindelidelser på eksperiementiel basis. F.eks kan nævnes kroniske former for central serøs chorioretinopati og choriodale hæmangiomer.

Virkemåde:

Når verteporfin aktiveres af laserlys med bølgelængden 689 nm i tilstedeværelse af oxygen, dannes højaktivt kortlivet singlet oxygen, et frit radical. Dette forårsager skade på biologiske strukturer, der er inden for diffusionsradius. Heraf følger celleskade og under særlige omstændigheder celledød samt lokal vaskulær okklusion. I øjet er det endotelcellerne i de nydannede kar, som påvirkes.

Behandlingsforløb:

Patientens højde og vægt måles, og på baggrund af disse data aflæses legemsoverfladens areal ud fra et standard nomogram (se bilag nederst).

Tilberedning af infusionsvæske:

Indholdet af et hætteglas med visudyne opløses i 7 ml sterilt vand til injektionsvæske. Herved fås en koncentreret opløsning indeholdende 2 mg/ml. Ved neovasculær AMD skal patienten have en dosis på 6 mg/m2 legemsoverflade og ved kronisk central serøs chorioretinopati er dosis 3 mg/m2 legemsoverflade. Den beregnede mængde sprøjtes gennem et mikropore infusionsfilter, hvorefter det tilsættes 5,5 % (isotonisk) glukose injektionsvæske indtil det endelige volumen bliver 30 ml.

Dette volumen infunderes iv over 10 min. med infusionspumpe (180ml pr. time)

Holdbarhed:

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 4 timer beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.

Behandlingen:

Behandlingen startes 5 min. efter gennemført infusion. Forinden har lægen fundet størrelsen af det område, som skal behandles ved at udmåle dens største lineære diameter på det relevante billedmateriale (fundus foto og/eller fluoresceinsangiogrammet) og sætte denne værdi i forhold til papilstørrelsen. Denne antages at have en bredde på 1500 µm. Behandlingslaserens spotstørrelse justeres herefter til en den korrekte størrelse. Ved behandling af neovasculære membraner skal størrelsen af behandlingsspotten være 1000 µm større end membranen (dækker mindst 500 µm udenfor membranen til alle sider). Afdelingens standartlinse til PDT-behandling er Volks transækvator linse. Denne linse har en forstørrelsesfaktor på 1.44. Tjek at Laseren er indstillet til denne forstørrelse.

Med behandlingsspotten centreret over læsionen appliceres herefter en 689 nm laser med en energi på 50 J/cm3 (laseren er justeret til denne værdi og kan ikke ændres) i 83 sekunder.

Efter behandlingen:

Patienten udstyres med briller, hat, handsker og armbånd med beskrivelse af behandlingen.

Apparatur indstillinger:

Laseren tændes med nøglen (1) i nederste højre hjørne. Efter en kort opstart kommer startbilledet frem. Laserens har en ”touchs screen”.

Forstørrelsen tjekkes (2) og værdien skal være 1,44 hvis der anvendes Volks transækvator linse. Ønskes en anden linse anvendt, trykkes på skærmen og den ønskede linse vælges fra listen. Hvis linsen ikke findes på listen kan forstørrelsen på den pågældende linse vælges manuelt.

Indstil spotsize (3) ved at dreje på hjulet (se billede)

Skift til behandlingsbillede på laseren ved at trykke på skærmen (4)

Nyt billede (1)

Nyt billede (4)

Linsen sættes på øjet, som skal behandles.

Laseren aktiveres med et tryk på ”aktiveringsknappen”.

Søgelyset anbringes på det valgte sted i fundus og behandlingen startes med et enkelt tryk på fodpedalen. Behandlingen standser automatisk efter 83 sekunder og kan standses/genoptages undervejs med et tryk på fodpedalen.

Behandlingen er ikke forbundet med ubehag for patienten

Nyt billede (5)

Nyt billede (6)

 

 

Kontraindikationer:

Svær leverinsufficiens og profyri.

Forsigtighedsregler:

Patienten bliver lysfølsom i 48 timer efter behandlingen. I denne periode skal patienten beskytte øjne, hud og andre organer mod direkte solskin, kraftig indendørs belysning såsom solarium, halogenlys og operations- eller tandlægelamper. Hvis patienten ønsker at bevæge sig udendørs i dagslys de første 48 timer efter behandling, skal hud og øjne beskyttes med dækkende tøj og mørke solbriller.

Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion, galdevejsobstruktion samt ved samtidig indgift af andre fotosensibiliserende lægemidler, fx tetracycliner, phenothiaziner og thiazider.

Komplikationer/bivirkninger:

Hos patienter med okkulte CNV-læsioner ses ofte synstab svarende til 4 linjer eller mere inden for 4 dage efter behandlingen, dette er dog sædvanligvis reversibelt.

Almindelige
(1-10 %)

Reaktioner på indstiksstedet, kraftesløshed.
Kvalme.
Hyperkolesterolæmi.
Rygsmerter i forbindelse med infusionen.
Hudkløe, fotosensibilitet.
Synsforstyrrelser (sløret syn, lysglimt, nedsat syn og synsfeltdefekter).

Ikke almindelige
(0,1-1 %)

Nethindeløsning, subretinal blødning, blødning i glaslegemet.

Sjældne
(0,01-0,1 %)

Brystsmerter.
Vasovagale anfald.
Allergiske reaktioner.

Patientinformation:

Ud fra grundsygdom

Follow-up:

Ud fra grundsygdom

Registering:

A-diagnoser:

H 35.3

Degeneratio maculae luteae et polus posterior retinea

H 35.3J

Våd AMD med subretinal karnydannelse (klassisk og/eller okkult)

H 35.7B

Chorioretinopathia centralis serosa

Procedure:

 

Type P

KCKE10

Transpupillær fotokoagulation af patologisk væv i nethinde

Type D

KTCK00

Fotosensitisering af chorioidea og nethinde

+

MS01LA01

Verteporfin

 

Litteratur henvisninger:

www.medicin.dk

 

Bilag: nomogram: legemsoverflade for voksne

1144