Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationsregler mellem AMA og Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

 

Beskrivelse

Indlæggelse i AMA (Mave- og Tarmkirurgiske patienter)

 1. 1. Alle akutte patienter.

 2. 2. Patienter med korte indlæggelsesforløb, der formodes af kunne udskrives fra AMA indenfor 48 timer.

 3. 3. Akut indlagte A-patienter, hvor operation er planlagt, men der er ventetid på operation.

 4. 4. Diagnostisk uafklarede patienter.

 

Det daglige antal akut indlagte patienter i AMA overstiger som hovedregel antallet af sengepladser, og en del patienter vil derfor hurtigt skulle flyttes videre til stamafdelingerne.

 

Indlæggelse direkte i A1 og A2 – udenom AMA

 1. 1. Genindlæggelser indenfor 7 døgn, hvis patienten genindlægges med samme lidelse.

 2. 2. Palliative patienter eller andre patienter, der har en åben indlæggelse i respektive afsnit.

 3. 3. Interne overflytninger, inkl. interne overflytninger fredag fra Mave- og Tarmkirurgisk Speciale i Hobro. Patienter, der ved overflytningen fra andet sygehus er ABC-ustabile modtages som udgangspunkt altid i Skadestue/Modtagelsen (SkM).

 

Øvrige patientkategorier:

 1. 1. Postoperative patienter, der forventes at have et længerevarende indlæggelsesforløb (> 48 timer), flyttes direkte til A-kirurgisk sengeafsnit (A1 eller A2) fra opvågningsafsnittet hele døgnet.

 2. 2. Patienter med akut pankreatit kan overflyttes til A, når der foreligger en behandlingsplan, og den er igangsat.

 3. 3. Patienter med cholangitis kan overflyttes til A, når udredning med CT scanning, venyler etc. er foretaget, og der er opstartet akut behandling.

 

Patientkategorier i AMA:

 1. 1. Alle patienter forventes at kunne være i AMA, indtil der er lagt en behandlingsplan eller foretaget gennemgang. Her tages stilling til, om patienten forventes at kunne udskrives til hjemmet indenfor 48 timer (fra ankomsttidspunktet).

 2. 2. Patienter med forventet indlæggelse udover 48 timer flyttes til stamafdeling. Hvis der ikke foreligger en udrednings- og behandlingsplan skal udflytning aftales i dialog med Mave- og Tarmkirurgisk bagvagt (61175).

 3. 3. Patienter, der har fået stillet operationsindikation, forbliver i AMA indtil operationstidspunktet. Såfremt postoperative forløb forventes at kunne rummes indenfor førnævnte 48 timer, forbliver patienten indlagt i AMA efter operation.


Patienter, der tilstræbes af forblive i AMA – og udskrives herfra:

 1. 1. Patienter, opereret for perianale abscesser og pilonidalcyster.

 2. 2. Børn, der er opereret (obs. kan evt. på sigt gå på Patienthotel).

 3. 3. Patienter, med blødende ulcus, der er i endoskopisk behandling og sættes i 3 døgns Pantolocbehandling (obs. kan evt. på sigt gå på patienthotel).

 4. 4. Patienter, som har fået foretaget laparaskopisk kolecystektomi.

 5. 5. Gastric bypass patienter, opereret for internt hernie.

 

Ved overbelægning gælder følgende:

Den koordinerende sygeplejerske fra AMA kontakter afsnitsansvarlig eller ansvarshavende sygeplejerske hvor løsning af problemet aftales.