Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna lumbalis fra praksis og OKA

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Underbenklæderne skal trækkes ned, så elastikken ikke kan ses på billederne, alternativt skal patienten have sygehusets undertøj på.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Obs thoracolumbalis = lumbalis (vurdér behovet for en overgang) – undtagelse er obs/kontrol af osteoporose/sammenfald fra praksis og internt -> her udføres også thoracalis.

 

Standardoptagelser

Stående PA- og lat.billede

Hvis patienten ikke kan medvirke til stående billeder, udføres undersøgelsen liggende.

 

Positionering

PA: Patienten står med lige meget vægt på begge ben og med front mod detektorpladen. Hvis patienten har ulige benlængde, skal patienten så vidt mulig stå med let samlede ben (normal position) og begge fødder i gulvet, således at patientens holdning afspejles på billedet (notér i generel note).

 

Lat.: Hvis der er skoliose, vurderes den med henblik på, om patienten skal stå med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen. Armene bøjet fremad og opad. Brug evt. dropstativ. Patienten skal stå lige.

 

Centrering

PA: Centrer i midtsagittalplan og 3 fingerbredder over crista iliaca.

 

Lat.: Centrer 3-4 cm over crista iliaca, blænd ud så den nederste thoracalhvirvel medfotograferes.

 

Billedkriterier

PA: Fra Th.12 til og med S1 skal fremstilles. Processus spinosus skal ligge midt i hvirvelcorpora, og processus transversus skal medfotograferes. SI-leddene skal være fremstillet på begge sider. Der skal kun tages kun ét PA-billede. Der skal kun tages en overgang, hvis der specielt spørges om thoraco-lumbale overgang.

 

Lat.: Fra Th.12 til og med proksimale del af os sacrum skal fremstilles. Bagkanterne af hvirvelcorpora skal være projicerede lige over hinanden. Intervertebralrummene skal være friprojicerede, og alle processus spinosi skal medfotograferes. Det fotograferende personale vurderer, hvorvidt det er nødvendigt at supplere med L5/S1.

 

Det er vigtigt, at det fremgår af billederne, om de er taget stående/liggende.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

PA

Lat.

Billede 1

Billede 2