Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til og lejring af svært adipøse patienter

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Inden patienten kommer på stuen overvejes1

Når patienten ankommer til operationsgangen2

Når patienten skal tilbage i seng2

Referencer2

Formål

At sikre optimal behandling og lejring af svært adipøse patienter i forbindelse med anæstesi og operation på Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn.

Definition af begreber

Svært adipøse patienter defineres som patienter med et BMI på 35 og derover.

Beskrivelse

Inden patienten kommer på stuen overvejes

  1. 1. Hvilken vægt lejerne kan bære:

a

Jupiterlejerne incl transportøren kan klare en vægtbelastning på max 225 kg på hele lejefladen. Dog med carbonplade max 160 kg.

b

Leje på stue 2, håndkirurgisk, max 180 kg.

c

OBS hvilestolene i dagkirurgisk afsnit kan klare en vægtbelastning på 150 kg, men de er kun 57 cm brede, derfor kan man med fordel vælge en alm. seng, som kan klare samme vægtbelastning, men er 85 cm bred. Hvis hvilestolen vælges skal det være én med sengehest, ikke armlæn.

  1. 2. Behov for eventuelle hjælpemidler til at optimere intubationsforholdene

a

I den gamle opvågning findes anæstesiens intubationspude. Denne skal benyttes til at opnå øreflip–sternum horisontallinien, som sikrer de bedste intubationsforhold til svært overvægtige patienter. Alternativt kan man opnå det samme ved at stable patienten op med tæpper eller på marslejerne indstille hovedgærdet ved hjælp af fjernbetjeningen. Husk også på egen arbejdsstilling: brug evt. en skammel til bedre at nå patienten. Intubationspuden/tæpperne kan eventuelt fjernes efter intubationen, hvis den er til gene for indgrebet.

Lejerne kan også lave knæk ved hjælp af fjernbetjeningen, til øreflip–sternum horisontallinjen, dog ikke på leje til rygoperation, hvor lejet er vendt rundt.

TIP: Vend evt. armbordene om, så de kan hæves til niveau med intubationspuden/knækket leje.

b

Hvis kort laryngoskophåndtag forefindes, kan det med fordel benyttes til patienter med kort hals eller stor barm.

c

Stilette i tuben kan gøre det lettere at lykkes med intubationen i 1. forsøg. Men overvej videolaryngoskop som førstevalg.

e

Overvej om vanskelig intubationsbakken skal være i nærheden.

  1. 3. Hvordan patienten håndteres

a

Det kræver god planlægning og et godt teamsamarbejde og eventuelt ekstra personale at forflytte og håndtere en svært adipøs patient, så det ikke opleves krænkende og uværdigt for patienten, og minimere risikoen for løfteskader for personalet.

b

Anæstesiindledningen foregår så vidt muligt på operationsstuen, for at undgå at køre rundt med en bedøvet patient.

  1. 4. Angående anæstesi til svært adipøse patienter

 

Se PRI-dokument fra Aalborg Universitetshospital, Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder, Anæstesi og Intensiv Syd ”Anæstesi til den bariatriske patient”.

 

Når patienten ankommer til operationsgangen

  1. 1. Vurderes patientens ressourcer:

a

Kan patienten selv gå ind på stuen eventuelt med støtte af 2 personer, og selv komme op på lejet?

b

Hvis der er behov for at forflytte patienten ved hjælp af glidestykke, skal man være opmærksom på at fjerne det igen, så patienten ikke glider af lejet under opr. ved eventuelle lejringsændringer (såsom Trendelenburg).

2.Lejring af patienten:

Omhyggelighed med lejring - i samarbejde med op - af hele patienten er vigtig, idet svært adipøse patienter er i øget risiko for at få trykskader og nerveskader. Brug tid på at lejre patienten optimalt i vågen tilstand for optimale betingelser for luftvejshåndtering.

a

Vær opmærksom på at bruge lårstrop og armstropper, for at undgå at en arm eller et ben falder af lejet. Stiklagen kan bruges hvis armen skal lejres langs kroppen.

b

Ved forflytning af patienten i bedøvet tilstand vær da ekstra opmærksom på at bruge glidestykke for at undgå vævsforskydning, og sørg for at underlaget ligger glat under patienten efterfølgende.

c

Efter omlejring af patienten er det vigtigt at sørge for at hele patienten fortsat er korrekt lejret. Brug eventuelt hjælpemidler til aflastning af udsatte steder.

Når patienten skal tilbage i seng

a

Tilkald eventuelt ekstra personale til at hjælpe med forflytningen fra lejet til sengen. Benyt glidestykke

b

Afvent eventuelt at patienten bliver mere vågen og selv kan hjælpe til

Referencer

PRI-dokumenter:

Anæstesi til den bariatriske patient