Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Administration i forbindelse med patientsager


Sager fra Patientklagenævn, Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen

Forespørgslen fremsendes til Mave- og Tarmkirurgisk speciales e-mail postkasse fra Sygehusledelsens sekretariat og i denne forbindelse også til den ledende overlæge. Dette gælder alle forespørgsler til både Hobro og Aalborg.

Forespørgslen videresendes derefter pr. mail til en fast sekretær (og i dennes fravær en fast afløser).

 

Arbejdsgang:

Sagen journaliseres i NordEPJ som aktindsigt straks ved modtagelse af anmodningen, hvorefter det vurderes, hvem sagen skal fremsendes til.

Sagen går derefter tilbage til sekretæren, som skriver evt. svar under aktindsigt notatet. Sagen journaliseres herefter i E-doc.
Al korrespondance vedr. patientklagesager skal journaliseres i E-doc.


Sager fra forsikringsselskaber og kommuner:
Arbejdsgang:

Samme procedure som ovenfor.

 

Aktindsigt notat skal registreres således at afdelingen har dokumentation for arbejdsgang, ligesom det kan identificeres såfremt rekvirerende instans (kommune/forsikringsselskab) fremsender anmodning flere gange.

Det vil endvidere fremgå fra NordEPJ, hvor sagen aktuelt er.

 

Svarfrister skal overholdes og fremgår tydeligt fra rekvirerende instans. Generelt skal alle øvrige have svar på forespørgsel indenfor 10 hverdage.

Rekvirerende instans skal have meddelelse i de tilfælde, hvor frist ikke kan overholdes f.eks. i ferieperioder.