Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forgiftninger, antidoter, rusmidler og drug test.

I børneafdelingen kan nedenstående forgiftninger/tilstande ses:

Vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger

Paracetamolforgiftning

Digoxinforgiftning – antidotbehandling

Jernforgiftning

Elektricitetsulykker

Hypoglykæmi – efter neonatalperioden

Baklofenpumpe-behandling til børn med svær invaliderende spasticitet og/eller dystoni.

Hugormebid.

Dormicum® - nasalt - oralt - rectalt - lægeinstruks

Røgforgiftning, kulilte- og cyanidforgiftning

Se link til diverse lægeinstrukser/Den nationale antidothåndbog for dosis af antidot, bivirkninger, observationer, laboratorie analyser med mere.

Hvis barnet skal aspireres. Se PRI Aspiration af ventrikelindhold

 

I børneafdelingen findes nedenstående antidoter:

Med enkelte undtagelser opbevares antidoterne i medicinrummet (i højskabet til venstre for køleskabet) på nederste etage i Børneafdelingens døgnafsnit (se følgende skema for undtagelser).

I medicinskabene i rum 1 og 2 i Børnemodtagelsen findes kasser med Acetylcystein, Aktivt kul, Flumazenil, Konakion og Naloxan

 

Antidoter

Generisk navn

Anvendelsesområde

Acetylcystein

Acetylcystein

Forgiftning med paracetamol.

Akineton

Biperidin

Ekstrapyramidale bivirkninger ved overdosering med antipsykotika, fx phenothiazin-, thioxanten-, og butyrophenoderivater, metoclopramid, tiethylperazin.

Carbomix

Aktivt kul

Indtagelse af toksisk dosis af stoffer, som bindes til kul. Forgiftning og mistanke om forgiftning med stoffer, som bindes til kul.

Atropin

Atropin

Forgiftning med bekæmpelsesmidler, kemiske kampstoffer af typen acetylkolinesterasehæmmere., β-receptorblokerende midler, Calciumantagonister, Digoxin og muskarinholdige svampe.

Desferal

Deferoxamin

Jernchelerende middel. Antidot til lægemidler eller kosttilskud som indeholder jern.

Flumazenil

Flumazenil

Benzodiazepinforgiftning, særlig, hvor patienten har respirationspåvirkning og, hvor benzodiazepin ikke kan have en protektiv effekt.

Folininsyre

(opbevares på køl i onkologisk børneafsnit)

Calciumfolinate

Antidot ved forgiftning med methotrexat. Anvendes endvidere som led i højdosisbehandling med methotrexat.
Anvendes sammen med alkoholdehydrogenasehæmmer ved methanolforgiftning.

GlucaGen

(opbevares på køl)

Glucagon

Overdosis af en adrenerg β-receptorblokker med symptomer, som ikke reagerer tilstrækkeligt på dobutamin. Insulininduceret hypoglykæmi.

Konakion

(opbevares under ”hæmostatika” )

Phytomenadion

Overdosering af oral AK-behandling, forgiftning med rodenticider af vitamin K-antagonisttypen. Forebyggelse og behandling af hypoprotrombinæmi ved salicylatforgiftning.

Naloxon (Narcanti)

(obs: findes i 2 styrker)

Naloxon

Opioidforgiftning, diagnostisk og terapeutisk ved respirations- og cirkulationspåvirkning.

Robinul –Neostigmin/

Neostigmin

Neostigmin

Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom i kombination med kolinesterasehæmmer. Antidot til ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere. (Baklofen/Lioresal)

Pyridoxin

Pyridoxin

Antidot mod Isoniacid. (Middel mod Tuberkulose)

Phentolamin

(opbevares på køl i dagafsnittet)

Regitin

Antidot mod Clonidin (Catapresan). Middel mod Pheochromocytom. Behandlingsrefraktære vasospasmer ved forgiftning med MAO-hæmmere, cocain, adrenalin og sekalealkaloider.

Resonium

Natriumpolystyrensulfonat

Antidot mod Kalium

Spirocort

Budesonid

Luftvejsirritanter

 

 

For yderligere oplysninger om den enkelte antidot, se Antidotberedskab i Danmark, og Pro.medicin.dk

 

Forholdsregler ved et større antal forgiftede personer på samme tid:

Forgiftning af et større antal i samme hændelse skal betragtes som en beredskabssituation, og alle involverede i en sådan situation (børn og voksne) skal primært modtages på skadestuen, og siden kan børn visiteres til Nord efter aftale med børneafdelingen.

Enkeltstående forgiftningstilfælde af 1-2 børn skal fortsat sendes direkte til Børnemodtagelsen

 

For øvrige forgiftninger:

F. eks planter, opvaskemiddel eller andet – kontakt: Giftlinjen tlf. 82 12 12 12 (offentligt nummer). Akut nummer findes i medicinskabene i modtagerum 1 og 2 i børnemodtagelsen.

 

Antidoter som ikke forefindes i børnemodtagelsen:

Antiserum mod hugormebid rekvireres på skadestuerne på Aalborg Universitetshospital, sygehus Thy-Mors eller sygehus Vendsyssel (4) For blandingssvejledning: (1)

Øvrige antidoter som bruges meget sjældent (eks. Digifab, Cyanokit og Natriumthiosulfat), kan rekvireres med Taxa fra Skadestuen (4).

 

Anvendelse af urin-drugtest

I Børnemodtagelsen har vi ABC2 Multicup Drugtest. Der er visse udfordringer ved at anvende denne.

 

 • • Testen kan være falsk pos: f.eks. kan den være pos. i op til flere uger efter indtagelse af et stof,

 • • eller falsk neg. f.eks. hvis der er indtaget nyere stoffer.

 • • Der kan være krydsreaktion, hvor testen kan blive positiv, hvis barnet tager visse medikamenter.

 • • Brugen af urin Drug-test skal derfor bruges med forbehold. Den er kun et fingerpeg og en støtte. Den kan ikke anvendes til diagnosticering.

 • • Behandlingen retter sig mod det kliniske billede, som barnet præsenterer. ABCDE optimeres og evt. gives antidot, hvis behov.

 • • For nærmere diagnosticering kan der tages urin og serum fra til undersøgelse for stoffer i laboratoriet.

 • • Antallet af stoffer, som der kan undersøges for, opdateres løbende, så også de nyeste narkotika vil kunne spores.

 • • Undersøgelsesmetoden, der bliver anvendt, identificerer stofferne sikkert og pålideligt, men svar tiden er op til et par døgn og kan derfor ikke bruges i den akutte situation.

 • • ”S-forgift” og ”U-forgift” i kan rekvireres i laboratoriemodul.

 • •  Ansvarshavende læge skal tage kontakt til laboratoriet i Hjørring. Kontaktoplysninger: se Laboratorievejledning

 

Definition af begreber

 • • Antidoter: stoffer som ophæver eller svækker virkningen af giftstoffer. Antidoter modvirker det skadevoldende agens, fx ved receptorbinding, metabolisering, chelatering eller antistof-antigenvirkning(1).

 • • Forgiftninger: sygdom fremkaldt ved indtagelse eller indånding af et giftigt stof, eller indtagelse af for store mængder medicin.

 

Formål

 • • At sundhedspersonalet i børneafdelingen har kendskab til og kan håndtere diverse forgiftninger/ulykker som kan forefindes hos børn i børneafdelingen.

 • • At sygeplejersker i børneafdelingen har kendskab til og kan anvende de i afdelingen brugte antidoter.

 

Referencer

 1. 1. Antidotberedskab i Danmark Indhold, Anvendelsesforskrifter, Hugormegift antiserum (side 33)

 2. 2. Pro.medicin.dk

 3. 3. Antidotbehandling i Region Nordjylland

 4. 4. Rekvirering af antidoter