Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TAP-blokade

Beskrivelse

Definition

Transversus-Abdominis-Plan (TAP) er et fascie-strøg mellem musculus transversus abdominis og musculus obliquus internus. Her løber et netværk af nervegrene, der forsyner forreste bugvægshud og muskulatur samt parietale peritoneum. Ved anlæggelse af lokalbedøvelse svarende til TAP kan opnås ipsilateral regional analgesi af forreste bugvæg og parietale peritoneum, en såkaldt TAP-blokade. Anslag af TAP-blokade kan testes ved term-analgesi af forreste bugvæg.

Indikation

TAP-blokade kan benyttes som alternativ til EDK, ved kontra-indikationer mod EDK eller som escape ved konvertering til åben kirurgi, under hensyntagen til at der ved TAP-blokade ikke opnås analgesi af viscerale peritoneum. TAP kan anlægges på sovende patient og uden særlige hensyn til patientens koagulationsstatus eller hæmodynamik. Om muligt anlægges TAP-blokade præoperativt, idet reaktivt ødem samt eventuelle dræn, forbindinger etc. kan vanskeliggøre anlæggelsen postoperativt.
Nedre TAP-blok: anvendes primært til incisioner under navleniveau (midtlinje eller tværgående).

Øvre subcostale TAP blok anvendes ved højere incisioner og fx lap. chol

Blokaderne kan også kombineres, bare man er opmærksom på at effekten/spredningen er afhængig af mængden man sprøjter ind (typisk 2 x 20 ml) og også er opmærksom på at maks. dosis Bupivacain med adr. er 2,5 mg/kg. Det kan f.eks. være at rectusblok dækker bedst på ene side, men på den anden side hvor der er stomi (som både sidder i vejen og giver smerter) vælges TAP.

Teknik

TAP identificeres med ultralydsskanner. TAP-blokade anlægges enten i midtaksillær-linjen mellem costakurvaturen og crista iliaca superior for at opnå infraumbilikalt anslag, eller subkostalt for at opnå supraumbilikalt anslag. Anatomisk variation, dræn-placering eller forbindinger kan medføre afvigelse herfra, vigtigst er sikker identifikation af fasciestrøget mellem musculus transversus abdominis og musculus obliquus internus. Efter afspritning og under ultralydsvejledning med nålen in-plane opsøges TAP med nålespidsen, og der gives bolus bupivacain ¼ % med adrenalin. Bolus-størrelse afhænger af patientens vægt, idet den samlede bupivacain-mængde holdes under 2,5 mg/kg. Ved korrekt nåleplacering observeres en såkaldt hydrodissektion af de to muskelbuge.

http://e-safe-anaesthesia.org/e_library/09/Ultrasound_guided_rectus-sheath_block_Update_2010.pdf

 

cid:image001.png@01D1276C.B3C52CD0

Den grå ring er potentiel dækning af nedre TAP-blokade.

 

Fremstilling

TAP-blokade

  • • Ultralyd-skanner og gel

  • • 2 x 20 ml-sprøjte

  • • Bupivacain ¼ % med adrenalin 2 x 20 ml

  • • Stimuplex®-nål 22 G, 80 mm (findes i skab 37, sterildepotet)

  • • Store sprit-swaps

 

Definition af begreber

TAP: transversus abdominis plane

Formål

Beskrive TAP-blokade, herunder definition, indikationer, teknik og fremstilling.