Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Acetylcystein til forebyggelse af i.v. kontrastinduceret nyrepåvirkning

Baggrund

Kontrastindgift i forbindelse med røntgenundersøgelse, for eksempel CT-scanning eller KAG er i dag den tredje hyppigste årsag til in-hospital akut nyreinsufficiens (efter hypotension og kirurgi). Hyppigheden varierer mellem 8%-28%. På nuværende tidspunkt foreligger der ingen ”hårde data” på om det betyder noget for mortaliteten; men det er vist at morbiditeten øges og hospitalsindlæggelsen forlænges.

En lang række ting vides at øge risikoen for nyrepåvirkning:
DM, hjerteinsuff, i forvejen påvirket nyrefunktion, hypovolæmi, behandling med nefrotoksiske stoffer f.eks. aminoglykosider, ACE-hæmmer, NSAID, arten og mængden af kontrast middel.

Studier på intensive patienter savnes.

En lang række studier har vist en beskyttende effekt af acetylcystein og NaCl indgift.

Effekt

Acetylcysteins beskyttende virkning er endnu ikke fuldt klarlagt; men en vasodilation i nyrerne kombineret med en scavanger effekt på fri radikaler frigivet fra kontrast midlerne, menes at være hovedårsagerne.

Bivirkninger

Bronkospasme, urtikarielt eksantem, kløe, rødme (ses sjældent ved denne dosering).

Behandling

Cirka 1 time før kontrast indgift gives N-acetylcystein 600 mg blandet i 50 ml NaCl i.v. over 10 minutter (bolus) samtidig opsættes der 500 ml isotonisk NaCl til indløb over 1 time (det sidste må bero på et skøn over patientens kliniske tilstand, det vigtigste er at undgå hypovolæmi).

4 timer efter undersøgelsen gentages N-acetylcystein 600 mg blandet i 50 ml NaCl i.v. over 10 minutter.

N-acetylcystein (NAC) findes som Acetylcystein 200 mg/ml (det samme der bruges ved paracetamol-forgiftninger).

Referencer

Tepel M et al. Prevention of radiographic-contrast agent induced reductions in renal function by acetylcysteine. NEJM july 2000; 343: 180-184.

Safirstein R et al. Acetylcysteine and nephrotoxic effects of radiographic contrast agents – A new use for an old drug. NEJM july 2000; 343: 210-212.

Tepel M et al. Acetylcysteine for radiocontrast nephropathy. Curr Opion Crit Care 2001; 7: 390-392.

Brophy D. Role of N-acetylcysteine in the prevention of radiocontrast-induced nephropathy. The Annals of Pharmacotherapy 2002; 36; 1466-1469.

Birck R et al. Acetylcysteine for prevention of contrast nephropathy: meta-analysis. The Lancet aug 2003; 362: 598-603.

Raven QL et al. Role of acetylcysteine in the prevention of contrast-media-induced nephrotoxicity. Am J Health-Syst Pharm 2003; 60: 2232-2235.

  1. 1. Baker CSR et al. The RAPPID study. J AM College of Cardiology 2003; 41: 2114-2118.

  2. 2. Lindholt JS. Radiocontrast induced nephropathy. Eur J Endovasc Surg 2003; 25: 296-304.

  3. 3. KandzariDE, Rebeiz AG, Wang A, Sketch Jr MH. Contrast nephropathy, an evidence-based approach to prevention. Am J Cardiovasc Drugs 2003; 3: 395-405.

  4. 4. Briguori C et al. Standard vs double dose of N-acetylcysteine to prevent contrast agent associated hephrotoxicity. European Heart J 2004; 25: 206-211.

  5. 5. Idee JM et al. Prophylaxis of iodinated contrast media-induced nephropathy. Investigative Radiology 2004; 39: 155-170.

  6. 6. Pannu N et al. Systematic review of the impact of N-acetylcysteine on contrast nephropathy. Kidney Int 2004; 65: 1366-1374.

  7. 7. Morcos SK. Prevention of contrast media nephrotoxicity – the story so far. Clinical Radiology 2004; 59: 381-389.