Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes, vejledning for behandling af infektionssygdomme hos diabetikere i hjemmet

Formål

 • • Infektioner er en relativ hyppig årsag til udvikling af diabetisk ketoacidose. Det er derfor vigtigt, at der overholdes visse regler i forbindelse med akutte infektionssygdomme hos børn med diabetes. En god vejledning af børn og forældre kan forhindre udvikling af ketoacidose og indlæggelse på hospital.

Definition af begreber

Beskrivelse

 • • Forskellige infektionssygdomme kan påvirke blodsukkeret på forskellig måde. Generelt er det således, at

  • • tilstande med høj feber (>38°) medfører insulin resistens og dermed et øget insulinbehov, mens

  • • tilstande med let forhøjet temperatur (< 38°) og opkastninger ofte medfører et lavere insulinbehov.

Basis for hjemmebehandling af infektionssygdomme hos børn og unge med type 1 diabetes er hyppige (hver 2-4 time) blodsukkermålinger, hyppig undersøgelse for ketonstoffer i blod, samt tæt kontakt til diabetesteamet.

 • • Både ved infektionssygdomme med høje og lave blodsukre kan der påvises ketonstoffer i blod.

 • • Ved de høje blodsukre er der insulinmangel i kroppen, og tilstanden kan udvikles til alvorlig ketoacidose, hvis der ikke suppleres med ekstra insulin. Ved lave blodsukre og infektion er ketonstofferne ”sult”-relaterede, og insulindosis skal ofte reduceres.

I begge situationer må man aldrig undlade at give insulin, selv hvis barnet ikke kan spise.

 

Tilstande med forhøjet temperatur (>38°), højt blodsukker og moderat til svært forhøjet niveau af ketonæmi.

Skyldes ofte bakterielle infektioner. Der er risiko for udvikling af ketoacidose. Årsagen til sygdommen bør derfor findes og behandles.

Monitorering

 • • Hver 2-3 time måles blodsukker og ketonniveau i blodet.

 • • Bør tilses af læge med henblik på fokusjagt og antibiotikbehandling

Behandling

 • • Der suppleres med ekstra hurtigtvirkende insulin /NovoRapid), 0,1 ie/kg hver anden time indtil blodsukkeret < 10 mmol/l

 • • Herefter gives ekstra hurtigtvirkende insulin (NovoRapid) 0,05 ie/kg hver 2-4 time så længe, der er ketonstoffer i blod/urin.

 • • For at undgå dehydrering i forbindelse med høj feber og høje blodsukre suppleres med ekstra væske. Ved høje blodsukre sukkerfri væske, men senere kan det være nødvendigt at supplere med søde drikke for at holde blodsukkeret over et passende niveau (> ca. 5 mmol/l).

Advarselssymptomer, overvej indlæggelse

 • • Ved vedvarende høje blodsukre på trods af ekstra insulin

 • • Ved tiltagende ketonæmi

 • • Ved vedvarende mavesmerter og opkastninger

 • • Ved tiltagende sløvt barn.

Tilstande med normal eller let forhøjet temperatur (< 38°), lavt blodsukker og lavt til moderat niveau af ketonuri/ketonæmi:

Disse tilstande ses hyppigt hos små børn, 0-6 år, og er ofte ledsaget af spisevægring, opkastninger og diarré og skyldes ofte virale infektioner. Det er vigtigt at undgå hypoglykæmi og insulindosis skal ofte reduceres, men må ikke helt undlades

Monitorering

 • • Blodsukkermåling hver 2-3 time

 • • Undersøgelse af ketonstoffer i blodet hver 2-3 time.

Behandling

 • • Reducer insulinet op til 50%

 • • Undlad aldrig helt at give insulin

 • • Giv små hyppige måltider

 • • Giv små mængder sukkerholdig væske (100-200 ml i timen)

Advarselssymptomer, overvej indlæggelse

 • • Ved vedvarende lave blodsukre (< 4-5 mmol/l) trods reduceret insulin og sukkertilførsel

 • • Ved vedvarende opkastninger og diarré

 • • Ved tiltagende sløvhed

Barnet med diabetes vil oftest kunne behandles hjemme efter råd fra diabetesteamet.

Bemærk! Der er dog visse situationer, hvor barnet bør indlægges på hospital for yderligere observation og behandling:

 • • Ved tiltagende sygt barn

 • • Ved abdominalsmerter

 • • Ved non-kompliance og psykosociale problemer i familien

 • • Ved sproglige problemer

 • • Ved meget små børn (< 3 år)

Det er vigtigt, at familierne oplæres i behandling af sygdom i hjemmet og diabetessteamet bør tilse, at der udleveres skriftlige guidelines til familierne vedrørende behandling af sygdom i hjemmet.