Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ordination af specialkost til indlagte patienter – en rammeordination til sygeplejersker

Formål

At uddelegere ordinationskompetencen mht. kostform fra læge til sygeplejerske for indlagte patienter med et ernæringsproblem

 

Definition af begreber

Ernæringsproblem:

Så vel over- som undervægt inklusiv dem der er i risiko for underernæring, skal have modificeret kost eller sondeernæring grundet dysfagi.

 

Beskrivelse

Alle indlagte patienter vurderes af plejepersonale med henblik på, om der er behov for energi og proteintilskud (specialkost), dog undtaget patienter indlagt mindre end 24 timer og terminalpatienter.

Ved indlæggelsessamtalen eller senest indenfor 24 timer ernæringsscreenes patienten af plejepersonaler.

Alle patienter vejes mindst 1 x ugentligt.

Alle patienter der har et ernæringsmæssigt problem får af plejepersonale lavet en ernæringsplan, hvis de er indlagt mere end 24 timer

Kostformen noteres i sygeplejenotatmodulet. Sygeplejepersonalet kan iværksætte den påkrævede kostform med henblik på bedring af patientens ernæringstilstand umiddelbart. Ved næstfølgende dags stuegang skal ordinationen konfirmeres af læge.