Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transfusionsinstruks for Hæmatologisk Afdeling

 

Der henvises til transfusionsinstruksen for Aalborg Sygehus.

 

Informeret samtykke

Når der første gang ordineres blodkomponenter til en patient, skal der indhentes informeret samtykke af den ordinerende læge. I forbindelse hermed orienteres patienten om fordele og risici ved transfusion. Det indhentede samtykke er gældende for hele patientforløbet, dvs. det ophører først, hvis patienten afsluttes til egen læge. På patientens transfusionsskema afkrydser lægen, at der foreligger informeret samtykke ligesom lægens initialer påføres.

Hæmoglobinkoncentration

Ved hvilken hæmoglobinkoncentration der iflg. Sundhedsstyrelsens retningslinier er indikation for transfusion med blodkomponenter fremgår af transfusionsskemaets bagside. Hvis der ordineres blodkomponenter uden at disse indikationskriterier er opfyldt, skal lægen begrunde indikationen for transfusion i patientjournalen. På samme måde skal lægen – hvis patienten afviser at modtage blodkomponenter – anføre begrundelsen i journalen, ligesom det skal fremgå, at lægen overfor patienten har forklaret de mulige konsekvenser ved afvisning af transfusion.

Hos patienter med et kronisk behov for blodtransfusion angiver kontaktlægen ved hvilken hæmoglobinkoncentration, der skal gives blodtransfusion samt hvor mange portioner. Oplysningerne dokumenteres i CSC/journalen. Oplysningerne er vejledende for den læge, som af ambulatoriesygeplejersken anmodes om at tage stilling til, om der til en given patient skal gives blod eller ej.

Det skal dog pointeres, at det altid er den ordinerende læge, som er ansvarlig for den givne ordination!

Transfusionsskemaet

For indlagte patienter opbevares transfusionsskemaet i journalen i det røde chartek.

For ambulante patienter opbevares transfusionsskemaet i et ringbind på ambulantsygeplejerskens kontor.

Når sygeplejersken opsætter blod eller blodplader afkrydses indikationen og registreres tappenummer. Ud for hver enkelt blodkomponent anføres:

  • • Ordinerende læges initialer

  • • Dato

  • • Starttidspunkt

  • • Initialer for ansvarlig sygeplejerske