Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR1 håndled fraktur protokol 83a

 

Coil

Small extremity coil + Adapter

 

Indskrivning

MR- håndled dx./sin. eller bilat.

Lejring/centrering

Feet first – pt. ligger på ryggen/evt. lidt skrå mod aktuelle side. Den aktuelle arm ned langs siden, med håndfladen nedad og håndleddet i midten af spolen. Fikseres evt. med puder inden spolen lukkes.

 

1. serie

Survey Full FOV

 

2. serie

Survey planlægges på serie 1 over leddet.

 

3. Serie

COR T1W TSE planlægges på det sagittale survey.

Placeres vinkelret på leddet. Leddet og håndsrodsknoglerne skal være med.

På den aksiale serie planlægges parallelt med ulna og radius. På det koronale billede skal man sikre sig, at håndrodsknogler og leddet er med.

Billede 4

 

4. serie

COR T2W SPAIR

Planlægges som serie 3

 

5. serie

Sag T1: Planlægges på et coronalt billede. Der skal planlægges parallelt med os scaphoideums længde retning. Kassen skal dækkes os scaphoideum. På det axiale billede ligges kassen parallelt ulna og radius.

Billede 2

Billede 3

 

 

Supplerende

Hvis der ses metalartefakter, køres der en STIR frem for SPIR/fw/fatsat