Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Varmtvandsfugterbehandling hos patient tilkoblet respirator

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Fremstilling1

Opsætning1

Behandlingsstart1

Observation1

Hygiejne2

Referencer2

Formål

 • • At opvarme og fugte inspirationsluften.

 • • At forebygge ophobning af sekret, atelektase, pneumoni og tillukning af tube.

Når patienter er intuberede og mekanisk ventilerede, tilsidesættes øvre luftvejsfunktioner som opvarmning og fugtning af inspirationsluften. Dette medfører udtørring af de nedre luftveje og dermed nedsat ciliefunktion, nedsat bevægelse af sekretet, ophobning af sejt sekret, atelektase, pneumoni og klotning af endotrakealtube.

Definition af begreber

Varmtvandsfugter er et højrisiko-apparatur, og oplæring er påkrævet inden anvendelse.

Fugter opsættes hos alle respiratorbehandlede patienter.

Beskrivelse

Som udgangspunkt er der påmonteret varmtvandsfugtere på alle respiratorer (Servo I) på intensivt afsnit Hjørring.

Fremstilling

 • • Fugter 850 fra Fischer & Paykel

 • • Slangesæt med fugterhus

 • • Dobbeltløbet kabel

 • • Maskinfilter

 • • 1000 ml sterilt vand

Opsætning

Anvend lamineret opsætningsinstruks fra Fischer & Paykel, som ligger i skuffen på hver respirator. Følg nøje de 6 trin for at sikre korrekt opsætning.

Det er vigtigt at den blå temperaturføler trykkes helt i bund, således at det blå stykke på temperaturføleren ikke er synligt (se punkt 4 på den laminerede opsætningsinstruks), ellers vil den måle temperaturen forkert.

Behandlingsstart

Når varmefugteren tændes, er den forudindstillet til altid at starte i ”invasiv” funktion. Desuden er temperaturen forudindstillet til ”invasiv” opvarmning 37° C, men den vil automatisk ændre sig (35,5 - 39° C) for at kompensere for forhold i omgivelserne. Det tager 20 – 30 min. at opnå den forudindstillede temperatur.

Observation

 • • Vandstand i fugterhus (automatisk fyldning)

 • • Fugtertemperatur

 • • Vand i slangesystemet

 • • Peaktryk

 • • Tidalvolumen

 • • Ændringer i patientens respirationsarbejde

Hygiejne

 • • Slangesæt med fugterhus skiftes hver 7. dag. Dokumenteres på observationsskema.

 • • Maskinfilter skiftes dagligt. Et forurenet maskinfilter kan vise forhøjet toptryk på respirator.

Referencer

Bench, S. Humidification in the long-term ventilated patient; a systematic review. Intensive and Critical Care Nursing 2003, 19; 75-84.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling – infektionshygiejniske retningslinjer ” Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)”.