Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Postoperativ hypokalkæmi efter thyreoidea- og parathyreoideakirurgi

 

Formål

Beskrive diagnosticering og behandling af hypokalkæmi

 

Definition af begreber

Hypokalkæmi er en tilstand med lavt serum calcium.

PTX: Total paratyreoidektomi

 

Postoperativ hypokalkæmi kan ses efter thyreoidea- og parathyreoideakirurgi. Incidensen afhænger af indgrebets omfang og er højest efter total tyreoidektomi med bilateral selektiv halsglandeldissektion svarende til level VI. Hypokalkæmi forekommer kun yderst sjældent efter hemityreoidektomi.

 

Et forbigående let fald i serum calcium ses ofte postoperativt og er ikke i sig selv behandlingskrævende.

 

En særlig gruppe er nyreinsufficiente patienter henvist fra Nyremedicinsk Afdeling, som får foretaget PTX, hvor postoperativ hypokalkæmi er en forventet hændelse. Denne gruppe kræver, i det umiddelbare postoperative forløb, tæt biokemisk monitorering og oftest behandling, hvorfor nyremedicinsk vagthavende går tilsyn på patienten fra og med operationsdagen.

 

Symptomer

Tetani

 • • Paræstesier (periorale, fingerspidser)

 • • Muskelkramper i hænder og fødder (karpopedalspasmer)

 • • Laryngeale spasmer

 • • Generaliseret epileptiformt anfald

 

Latent Tetani

 • • Positivt Chvostek’s tegn

(udløses ved at banke på nervus facialis ca. 2 cm foran øreflippen lige under arcus zygomaticus. Positivt resultat: sammentrækning af overlæbe og samsidig mundvig)

 • • Positivt Trousseau fænomen

(BT-manchet>10 mm Hg over systolisk tryk i 3 minutter. Postivt resultat: karpalspasmer indenfor 2 minutter)

 

Kardielle symptomer

 • • Forlænget QT- og ST-interval, arrytmier, blok

 

 

Behandling (der refereres til S-Ca++, albumin-korrigeret)

 1. 1. Milde symptomer ved moderat hypokalkæmi (> 2.0 mm) eller manglende symptomer ved s-Ca++ mellem 1.8 – 2.0 mm: Start behandling med Calcium Sandoz® brusetabletter 500 mg, 2 tabletter x 3–4 dagligt

 2. 2. Udtalte symptomer eller s-Ca++ < 1.8 mm: 5-10 ml injektion CalciumChlorid “SAD” (0,5 mmol/ml) intravenøst over 5 – 10 minutter. Effekten varer 1 – 2 timer. Derefter startes Calcium Sandoz® brusetabletter a 500 mg, 2 tabletter x 4 dagligt.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at øge s-Ca++ ved efterfølgende blodprøvekontrol kontaktes vagthavende på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling med henblik på rådgivning/tilsyn og/eller overflytning

 1. 3. Ved vedvarende hypokalkæmi kan udover ovennævnte behandling suppleres med capsula Etalpha® 1 – 2 µg dagligt

 2. 4. I tilfælde af samtidig hypomagnesiæmi suppleres med tablet Mablet® 360 mg x 2

 

Monitorering

Daglig kontrol af: EKG (s-Ca++, albuminkorrigeret < 1.9 mm), serum total, albuminkorrigeret og ioniseret Ca++, fosfat, magnesium, natrium, kalium, albumin, kreatinin og carbamid. og omhyggelig anamnese med hensyn til forekomst af paræstesier og/eller kramper, eventuel Chvostek eller Trousseaus test. Ved symptomgivende, svær hypokalkæmi skal skopmonitorering overvejes.

 

Udskrivelse og followup

Hemityreoidektomi: Disse patienter kan i reglen udskrives dagen efter operationen uden yderligere kontrol af S-Ca++.

 

Total/subtotal tyreoidektomi: Forbliver indlagt i minimum 3 døgn postoperativt med klinisk og biokemisk kontrol af s-Ca++. Hvis s-Ca++ på 3. dagen efter operationen er over 2.14 mm, kan patienten udskrives uden substitutionsbehandling og gå til kontrol af stofskiftet og S-Ca++ ved henvisende instans (egen læge eller Medicinsk Endokrinologisk Afdeling). Patienter henvist fra praktiserende otolog går til kontrol ved egen læge 1 måned postoperativt.

 

Hvis patienten under indlæggelsen på Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling bliver sat i substitutionsbehandling med kalk og/eller D-vitamin (Etalpha), skal der altid (uanset hvem der har henvist patienten primært) sendes henvisning til Medicinsk Endokrinologisk Afdeling med henblik på followup og senere forsøg på ned- eller udtrapning af denne substitutionsbehandling.

 

Operation for primær hyperparathyreoidisme: Patienten kan udskrives dagen efter operation, hvis PTH og S-Ca ++ er normale. Skal ved udskrivelse henvises til endokrinologisk afdeling mhp på follow up.

Hvis patienten ender i hypokalkæmi og substitutionsbehandling gælde samme regime som for total/subtotal thyreoidektomi.