Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejefaglig assistance ved hjertestopbehandling i Urologisk Ambulatorium

Beskrivelse

Planche med relevante telefonnumre findes i ambulatoriets reception over telefonen, samt på kontor 2 lige til højre

 

Grundet manglende mulighed for at melde akut alarm på undersøgelsesstuerne, uden at forlade patienten, har man i Urologisk Ambulatorium foretaget følgende:

Alle sygeplejersker tager ved dagens begyndelse en telefon, som er kodet således, at hvis man står ved en patient, som bliver akut dårlig/eller får hjertestop trykkes på tasten 5 i ca. 5 sekunder. Dette bevirker at 4 udvalgte kollegaer modtager et opkald med en vedvarende hidsig ringetone. Disse 4 kollegaer ”løfter røret” og er således på konferencekald med den sygeplejerske som har brug for hjælp.

Sygeplejersken der har meldt hjertestop, er den der kan lukke konferencekaldet ved at trykke på ”læg røret”. Det er ligeledes muligt for sygeplejersken der har meldt hjertestop, at lade telefonen ligge på bordet og tale frit når der trykkes på højttaler knappen på telefonen, indtil der er ankommet assistance til stuen.

Den sygeplejerske som tilkalder hjælp fra kollegaer bliver hos patienten under hele forløbet og starter basal genoplivning. Er pt. på en stue med ilt, tilsluttes ilten, skruet helt op.

Konstatering af muligt hjertestop:

Se, lyt og føl:

Bevidstløs + abnorm vejrtrækning (agonal vejrtrækning beskrives som langsom, gispende vejrtrækning (som en fisk på land)) => HJERTESTOP

At mærke efter puls nedprioriteres.

Findes en pt. bevidstløs skal man ruske i patienten, fremkalde smertestimuli ved at gnide på brystbenet, nive i øreflippen, råbe højt til pt.. Træk hovedet tilbage, da tungen kan falde ned og blokere for vejrtrækningen. Lyt til patienten, om denne trækker vejret, se på brystkassen. Må max tage 10 sekunder.

 

I situationer med hjertestop eller en hjertestoptruet patient, lejres patienten på en båre hvis muligt og transporteres ind på en stor stue.

Er man i tvivl om hvorvidt en pt. har hjertestop, så start hjertelunge-redning.

 

Opgavefordeling

Sygeplejersken med telefonnummer: 63265 (koordinator) melder hjertestop på 22011 og forbliver på kontoret og holder overblikket. Angiv hvor der er hjertestop, afdeling, afsnit, stuenr., geografisk placering – gentag meldingen.

 

Sygeplejersken med telefonnummer: 63266 (S1) går til patienten og hjælper.

 

Sygeplejersken med telefonnummer: 68516 (CEBU spl.) går til patienten og hjælper.

 

Sygeplejersken med telefonnummer: 68515 (springer) henter og starter hjertestarter, og henter hjertestopvogn, samt låser medicin ud over hjertestopvogn og kører til stuen, hvor der er brug for hjælp.

 

 

Hjertemassage

30 gange massage med frekvens på 100-120/min. – 2 gange forsøg på ventilation.

De to indblæsningsforsøg skal gives < 5sek.

Tryk med 5-6 cm dybde. Det er vigtigt at brystkassen hæver sig mellem hvert tryk, for at fylde hjertet med blod.

Minimer pauser ved skift.

Når der skal ventileres, kan to personer hjælpe hinanden således, at det sikres, at der blæses tilstrækkelig med luft i patienten. Den ene kan holde masken fast om patientens mund og den anden kan trykke 2 lette gange på ballonen, når det er tid for indblæsning.

 

Hjertemassage er det vigtigste. Står man alene laves udelukkende hjertemassage.

Uret på hjertestopvognen startes så snart den er på stuen.

 

 

Betjening af hjertestarter:

Start hjertestarter straks du står med den i hånden. Når du kommer på stuen med den siges “hjertestarter på stuen”.

 

Åben låget

Pose med saks, skraber m.m. lægges til side.

Sæt defibrillerings-pads på patienten, obs. eventuel behov for rasering. Dette gøres uden pause i hjertemassagen.

Fortsæt hjertemassagen imens hjertestarteren gøres klar.

Følg ordrerne og rytmen fra hjertestarteren.

Ved analysering: Væk fra patienten, da berøring kan mistolkes som stødbar rytme.

Ved stød: Siges højt og tydeligt “Alle væk – ilt væk – der stødes”

 

Hjertestopholdet (Narkosen): styrer efter deres ankomst hele forløbet, indtil patienten er ude af afdelingen.

 

Hjertestarter:

Teknisk afdeling kontrollerer batteriet hver 4 år, udløb kan ses på rundt mærke I højre hjørne.

Superbrugerne I Urologisk Ambulatorium holder øje med udløb af Pads, kan ses på klistermærket på håndtaget. Nye pads bestilles på ils- online

  

Er patienten i live, transporteres denne til afsnit 103 til videre udredning og overvågning.

 

Efterforløb

Sygeplejersken som fra start var hos patienten, sørger for, at information til pårørende udføres af sygeplejersken selv eller personalet på afsnit 103. Desuden sørges for at få ilt bombe og rubens maske tilbage fra afsnit 103.

 

Akutkasse:

Akutkassen er placeret i medicinskab over hjertestopvognen, hvor medicinskabsnøglen passer.

Ved anbrud bestilles ny ved telefonisk kontakt til apoteks service, Malene tlf nr 41318865.

Den anbrudte kasse forbliver i afdelingen indtil en ny er modtaget fra apoteket.

 

Iltbombe:

Transportabel iltbombe er klargjort og er tilsluttet en “ventilationsbrille”.

Springeren kontrollerer hver torsdag iltbomben og suget på hjertestopvognen og stue B,samt kontrollere ilt på den transportable iltbombe, stue 3 og ESWL stuen, for korrekt iltindhold og montering. Iltbomben skal udskiftes, når indholdet er nede på 50 l. Ved behov for udskiftning af iltbomben, kontaktes portørcentralen via “Columna opgavesystemet”.

 

Rubensmaske:

Masken er placeret på hjertestopvognen.

 

Skammel:

Skamlen er placeret på hjertestopvognen.

 

Oplæring og ajourføring af personalet:

Introduktion til hjertestopbehandling ligger som en fast del af afdelingens oplæringsprogram. Desuden gennemgår ressourcepersonerne årligt proceduren for hjertestop. Akutkassens indhold og montering/anvendelse af iltbomben og hele det praktiske forløb gennemgås.

E-learning modul tages 1 gang årligt

 

AMIR er ansvarlig for, at tjekke at alle telefoner bliver aktiveret ved tryk på tasten 5.

 

Definition af begreber

Hjertestopholdet = fast hold af 1 anæstesilæge, 1 anæstesisygeplejerske, 1 portør, 1 bioanalytiker.

 

Formål

At patienten modtager en ensartet og hurtig pleje / behandling i forbindelse med et hjertestop.

At sygeplejepersonalet arbejder rationelt og anvender ressourcerne hensigtsmæssigt i den akutte situation.

At personalet informerer og viser omsorg for pårørende.

 

Referencer

Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland