Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urininkontinens (1. lægeundersøgelse) - Sygeplejeinstruks (G)

 

Beskrivelse

Se relation ”Urininkontinens”.

Formål

 • • At opsummere anamnesen ved hjælp af:

 • Væske- vandladningsskema og bindvejningstest

 • Gynækologisk undersøgelse

 • Ultralydsscanning

 • Stresstest

 • • At stille diagnose

 • • At igangsætte behandling eller iværksætte yderligere undersøgelser

Metode

Planlægning/forberedelse

 • • Patienten har ved forundersøgelsen fået booket tid til 1. lægebesøg, hvor der er afsat 30 minutter.

 • • Patienten er bedt om at møde med et væske-vandladningsskema udfyldt for 1 døgn og bindvejningstest.

 • • Patienten møder så vidt muligt vandladningstrængende.

 

Remedier

 • • Sæt til gynækologisk undersøgelse

 

Procedure

 • • Der er afsat 30 minutter til undersøgelsen.

 • • Sygeplejersken modtager væske-vandladningsskema og bindvejningstest.

 • • Eventuel morgenurin stixes.

 • • Der assisteres ved den gynækologiske undersøgelse og til stresstest.

 • • Ved behov for nyt flow vises patienten til rette med dette og efterfølgende scannes patienten for eventuel resturin.

 

Sygepleje

Sammen med lægen og patienten vurderes effekten af de vejledninger, der blev givet i forbindelse med forundersøgelsen ved sygeplejersken.

Væske-vandladningsskemaet og bindvejningstesten vurderes.

I samarbejde med lægen vejledes patienten omkring hensigtsmæssige drikke- og vandladningsvaner, ligesom patienten eventuelt yderlig vejledes omkring ændring af disse.

På baggrund af væskevandladningsskemaerne, bindvejningstesten, den gynækologiske undersøgelse og eventuel stresstest stilles om muligt en diagnose og et behandlingsforløb startes.

Dette behandlingsforløb vil på forskellig vis involvere sygepleje.

 

Stressinkontinens:

 • • Patienten har behov for bækkenbundstræning.

 • • I samarbejde med læge og patient vurderes, om patienten på baggrund af den instruktion, patienten har modtaget ved forundersøgelsen, vil være i stand til at træne videre på egen hånd.

 • • Alternativt vurderes, om patienten skal henvises til fysioterapeut på sygehuset.

 • • Patienten motiveres yderligere for at intensivere bækkenbundstræningen hjemme.

 • • Efter en periode på 3 måneders intensiv træning på egen hånd eller et forløb hos fysioterapeuten, kontaktes patienten telefonisk. Denne tid bookes ved henvisning.

 • • På baggrund af patientens tilfredshed, fysioterapeutens evaluering og bindvejningstesten vurderes, om patienten kan afsluttes eller skal tilbyder yderligere tid (træning). Ved behov for yderligere behandling efter bækkenbundstræning, bookes tid til samtale hos læge. Det er vigtigt at patienten her møder vandladningstrængende, og medbringer bindvejningstest (vedhæftet indkaldelse).

Urge inkontinens:

 • • På baggrund af patientens væske-vandladningskemaer og patientens egenomsorgskapacitet vurderes, om patienten er egnet til blæretræning - se relation ”Blæretræning – Sygeplejeinstruks (G)”.

 • • Alternativt startes behandling med virkende medicin.

 • • (se algoritme for urge-patienter).

 • • Hvis patienten skønnes egnet til blæretræning, vurderer sygeplejersken, om patienten kan instrueres på den korte tid som 1. lægebesøg levner, ofte vil dette ikke være muligt, hvorfor der bookes en sygeplejekonsultationstid til opstart af dette.

 • • Skal patienten starte medicinsk behandling, ordineres denne af lægen. Afhængig af hvilket præparat patienten får ordineret, vejleder sygeplejersken sammen med lægen i virkning og eventuelle bivirkninger og administration.

 • • Patienten medgives tid til telefonkonsultation hos sygeplejersken efter 2 måneder med henblik på effekt og eventuelle bivirkninger.

 • • På et senere tidspunkt kan det komme på tale, at patienten skal lave blæretræning med henblik på at kunne undvære medicinen.

Blandingsinkontinens:

 • • Ikke sjældent har patienterne både stress- og urgeinkontinens.

 • • Er dette tilfældet, vurderes sammen med patienten, hvad der er det største problem og derefter startes behandling rettet imod dette, velvidende at begge dele muligvis ikke kan afhjælpes på en gang.

Blæretømningsproblemer:

 • • Hvis årsagen til blæretømningsproblemet er uklar, kan der blive tale om vandladningspædagogik i form af bl.a vandladningsbio-feed back træning.

 • • Er der behov for mekanisk blæretømning og patienten ikke kan lære RIK, adviserer sygeplejersken hjemmeplejen efter ordination fra lægen.

Yderligere undersøgelser

Hvis diagnosen ikke kan stilles ved 1. lægebesøg, vil lægen ordinere yderligere undersøgelser for at komme diagnosen nærmere.

Afhængig af symptomer kan der blive tale om

 • Cystoscopi,

 • Urincytologier

 • Urodynamisk undersøgelse

Sygeplejen i forbindelse med disse undersøgelser er beskrevet særskilt.