Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pacemaker og infektion

Alle patienter mistænkt for pacemakerinfektion skal – hurtigst muligt - have taget

 

BLODDYRKNING (”venyler”) x 3

 

- som hovedregel inden antibiotika gives.

 

Bloddyrkes efter reglerne for endocarditis:" 3 sæt, hvoraf de to kan tages samtidigt ved uafhængige indstik. Et tredje sæt tages 12 timer efter de primære sæt."

Det er vigtigt at pacemaker er anført på rekvisitionssedlen.

 

ANTIBIOTIKA SKAL SOM HOVEDREGEL FØRST STARTES I FORBINDELSE MED EKSTRAKTIONS-PROCEDUREN

 

Der kan i undtagelsestilfælde være septiske patienter, hvor antibiotika gives efter bloddyrkning og/eller inden ekstraktionen.

 

Alle patienter med begrundet mistanke om infektion sv.t. pacesystem og/eller bakteriæmi hos patienter med paceledning(er) skal have fortaget.

 

EKKOCARDIOGRAFI (TTE og TEE)

 

Der vil være 3 hovedgrupper af patienter:

 

  1. 1. Lommeinfektion (og dermed også ledningsinfektion) uden pos. bloddyrkninger.

  1. 2. Bloddyrkning x 3

  1. 3. Ekkocardiografi

  2. 4. Ekstraktion

  3. 5. Antibiotika behandling (justeret efter dyrkningssvar) i 14 dage

  4. 6. Reimpl. efter 10 dage

 

  1. 7. Lommeinfektion og pos. bloddyrkninger / bakteriæmi og ekkocardiografiske fund forenelige med endocarditis (sv.t. klapper og/eller ledning(er)):

Behandles efter endocarditis instruks

 

  1. 8. Pos. bloddyrkninger uden oplagte ekkocardiografiske fund tydende på endocarditis:

Skal diskuteres i hvert individuelle tilfælde – på speciallægeniveau.