Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Esophagusatresi

 

Formål

 

Definition af begreber

 

Beskrivelse

http://www.gynobs-aaa.dk/Ultralyd/Esophagus%20atresi%20010505-filer/image001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition og baggrund:

 • • typer (se figur) som deles ind efter +/- fistel samt fistlens lokalisation.

 • • Dreng/pige ratio = 1,26.

 • • Ukendt ætiologi.

Incidens:

 • • 1/3000 fødsler.

 

Antenatal diagnose:

 • • Polyhydramnios

 • • 1/12 med polyhydramnios har esophagus atresi.

 • • Ses hos 95 % uden fistler.

 • • Ses hos 35 % med distale fistler (Type C, D og E).

 • • Lille / ”ingen” ventrikel

 • • Udgør < 10 % (type A og B)

 • • Ved ”lille ventrikel + polyhydramnios” vil 39 % have esophagus atresi.

 • • Ved ”ingen ventrikel + polyhydramnios” vil 56 % have esophagus atresi.

 • • Pouch

 • • Skyldes fyldning af den blindt endende esophagus ved synkning.

 • • Ses intermitterende og først efter ca. 24. uge.

 • • Kan ses i hele esophagus længde.

 

Komplikationer:

 • • Ca. 50 % har andre anomalier (GI, kardiovaskulære, urogenitale, bevægeapparatet).

 • • 7 % (+fistel) el. 20-25 % (- fistel) har aneuploidy (især T18).

 • • Øget risiko for præterm fødsel.

 

Prognose:

Nær 100 % overlevelse ved isoleret anomali.

Afhængig af typen foretages operation med primær anastomose. Ved langt gap mellem de 2 dele af esophagus vil man vente med operation til barnet er nogle måneder gammel. Sondeernæring med percutan ventrikelsonde indtil operation.

Håndtering:

Ved polyhydramnios samt lille eller ikke visualiserbar ventrikel skannes for pouch. Man må påregne minimum 20-30 min. til undersøgelsen da pouchen kun ses intermitterende.

Esophagus skannes i hele dens længde i flere planer.

Skanning for pouch kan ligeledes overvejes ved isoleret polyhydramnios.

Såfremt man ikke finder en pouch og ved forsat mistanke om esophagus atresi bør det overvejes at gentage undersøgelsen efter 2 uger. Især ved lav gestationsalder.

 

I tilfælde af pouch (og dermed nær 100 % sandsynlighed for esophagus atresi):

 • • Misdannelsesskanning.

 • • Karyotypering kan overvejes.

 • • Forløsning på sygehus med pædiatrisk afsnit bør overvejes.

 • • Ved fødslen bør barnet suges fra mund, svælg og pouch for at minimere risikoen for aspiration. (pædiater på stuen?)

 • • Ventilation af barnet med maske med forsigtighed (ved distal fistel er der risiko for betydelig tarmdilatation)

 

Hvis der ikke påvises pouch må videre plan og forløsningssted afhænge af hvor stor mistanke der er om esophagus atresi.

  

 

Koder

DO283 + Abnormt ultralydsfund ved svangrekotrol

DQ390A Esophagusatresi uden spec.

 

DQ391 Esophagusatresi med fistel