Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Amputationer hos muslimer

 

Formål

Sundhedsstyrelsen og Kirkeministeriet har meddelt, at det efter den muslimske tro er væsentligt, at amputerede legemsdele ikke brændes, men begraves, således at den pågældende til sin tid kan blive begravet samme sted og derved blive forenet med de amputerede legemsdele. Derfor er der lavet en beskrivelse af, hvordan vi skal forholde os.

 

Beskrivelse

Ved amputationer skal nedenstående følges.

Håndtering af amputerede legemsdele

Foranstaltninger på operationsgangen, når personer af muslimsk tro ønsker deres legemsdel begravet i forbindelse med amputation.

  1. 1. Den amputerede legemsdel markeres med navn og cpr. nr.

  2. 2. Der angives på følgeseddel til kapellet, at legemsdelen af patienten ønskes begravet.

  3. 3. Telefonisk meddeles til kapelansvarlige, at legemsdelen vil blive overført til kapellet af portør.

Følgende erklæring udsted af amputerende læge skal medfølge til kapellet:

Det dokumenteres herved, at navn, cpr.nr. har fået amputeret navn på legemsdel. Patienten ønsker den amputerede legemsdel begravet.

Lægens navn, afdeling, sygehus og underskrift.

Det er patienten eller dennes pårørende, der skal henvende sig til begravelsesmyndighederne. Herefter vil kapellet som vanligt foretage den videre anbringelse af legemsdelen i forseglet kiste.