Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hæmodialysepatienter indlagt på andre afsnit i Thisted, Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

Speciel sygepleje til hæmodialysepatienter

Med denne vejledning vil hæmodialyseafsnittet orientere om speciel sygepleje til dialysepatienter, der er indlagt/behandles på andre afsnit på sygehuset.

 

Åbningstider i dialysen

Mandag

kl. 07.30 - 19.00

Tirsdag

kl. 07.30 - 14.00

Onsdag

kl. 07.30 - 19.00

Torsdag

kl. 07.30 - 14.00

Fredag

kl. 07.30 - 19.00

Lørdag

kl. 07.30 - 14.00

 

Ved behov for akut dialysebehandling henvises til Aalborg Universitetshospital, ring 60000 og bed om nyremedicinsk bagvagt.

Personalet og sygeplejestuderende er altid velkomne til at komme og se afsnittet og høre om dialysebehandling. Ring venligst i forvejen, så det kan planlægges.

 

Hæmodialysebehandling

Hæmodialysebehandling foregår som oftest 3 gange ugentligt og varer 3-5 timer afhængig af den enkelte patients behov.

Kontakt Dialyseafsnittet på lokal nr. 50220 for at høre om næste planlagte dialyse.

 

Patientbefordring

I tilfælde af akut indlæggelse skal I være opmærksomme på, om patienten normalt benytter
patientbefordring og i så fald afbestille transporten og/eller give dialyseafsnittet besked.
Ved udskrivelsen kontaktes Dialysen.

 

Kost

Dialysepatienten har ofte for højt kalium og fosfat i blodet, da de ikke længere udskiller disse elektrolytter gennem nyrerne. Dette betyder begrænsning i kosten af fx mængden af mælkeprodukter samt frugt og grøntsager.
Som regel er patienterne på fuldkost med kalium og fosfatrestriktioner afhængig af deres blodprøvesvar.

Dialysen laver ernæringsscreening samt kostberegning efter behov.

Der kan bestilles dialysekost i centralkøkkenet, kontakt eventuelt diætist.

 

Vægt

Patienten vejes, i Dialysen, umiddelbart før og efter hver hæmodialysebehandling. Vægten bruges til at vurdere væsketræk.

 

Væskerestriktion

De fleste dialysepatienter har væskerestriktion på grund af nedsat eller ophørt diurese. Det er en hovedregel, at patienten må drikke en mængde svarende til diuresen + 700 ml i døgnet.
Eksempel: Hr. Hansens diurese er 700 ml/døgn, må derfor drikke 1400 ml/døgn. 
Se i øvrigt i lægejournalen vedrørende ordination af maximal væske pr. os.

 

Blodtryksmåling

Der må aldrig måles BT i den arm, patienten har sin arteriovenøse fistel/graft til dialyse, da det kan ødelægge patientens vaskulære adgangsvej.

 

Blodprøver/drop

Der må ikke tages blodprøver eller lægges drop i den arm patienten har sin arteriovenøse fistel/graft til dialyse.

Blodprøver må kun tages på patientens håndryg. Det er vigtigt, at bioanalytikere informeres herom. Dette gælder begge arme, og hos patienter med arterio-venøs shunt må der slet ikke tages prøver i denne arm.
Vi vil gerne være behjælpelige med at tage blodprøven på dialysedage ved dialysestart.

Send venligst laboratoriesedler med patienten.

 

Medicin

Doseringen af medicin til nyrepatienter kan være anderledes for præparater, der udskilles via
nyrerne.

Medicindosis kan være én på dialysedage og en anden på dialysefri dage.

  • • Aldrig magnesiumholdige afføringsmidler eller syreneutraliserende midler, da nyrepatienter ikke kan udskille magnesium.

  • • Fosfatbindere udleveres fra Dialyseafsnittet. Fosfatbindere tages altid sammen med maden.

  • • Aldrig i.m. injektioner lige før og 6 timer efter dialysen, da patienten får heparin/innohep under dialysebehandlingen og derfor har øget risiko for hæmatomdannelse/blødning.

 

Vaskulær adgangsvej

Hæmodialyse kræver adgang til patientens blodbane. Dette kan opnås enten ved en fistel/graft eller via et dobbeltløbet dialysekateter i vena jugularis, v. subclavia eller v. femoralis. En fistel eller en shunt er en subkutan anastomose mellem en arterie og en vene. Den vil ofte være anlagt i patientens underarm. Den øgede blodgennemstrømning vil bevirke synligt forstørrede vener på armen. En graft er en fistel, hvor man har indopereret et protesemateriale, da patientens vener har været for dårlige.
Kun uddannet dialysepersonale må kanylere i patientens fistel/graftarm. Der må ikke bruges nogen form for afklemning/stase med elastikbind, blodtryksmanchet eller lignende, da
det kan ødelægge fistlen/graften.
Plastrene over kanyleindstikstederne fjernes ca. 6 timer efter dialysen.

 

Ved blødning fra kanyleindstiksteder gøres følgende:

  • • Med steril gazemeche/tampon komprimeres med en finger direkte på hullet, indtil blødningen er standset. Det varer ca. 15-30 minutter, sjældent længere.

  • • Der må ikke komprimeres kraftigere end der fortsat kan føles pulsation distalt for indstikstedet.

 

Dialyse–CVK

Midlertidigt eller permanent dialysekateter.

En del patienter dialyseres via CVK. Forbindingen over kateteret bliver skiftet ved hver hæmodialyse og kateterbenene bliver hepariniseret for at undgå koagulation mellem dialyserne.
CVK'et må ikke anvendes til andet end dialysebehandling. Hvis kateteret ikke bruges til dialyse skal det gennemskylles og hepariniseres minimum x 1/uge. Bør kun udføres af Dialysens personale.

 

Blodtransfusion

De fleste dialysepatienter får erythropoietin i forbindelse med dialysebehandlingen og har en
acceptabel hæmoglobinværdi på 6,8 til 7,4 mmol/l. Skal patienten have blodtransfusion, er det muligt at give blodet i forbindelse med dialysebehandlingen.

Transfusioner gives altid i samråd med nyremedicinsk læge.

 

Isolation

Isoleres den indlagte dialysepatient, skal der gives besked til dialysen på tlf. 50220, da det vil kræve ændringer i planlægningen.

Ved tvivlsspørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os. Vi håber denne instruks vil være en hjælp i forbindelse med pleje/behandling af hæmodialysepatienter i jeres afsnit.

 

Venlig hilsen

Personalet i Dialysen