Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hæmaturi – akut behandling

Beskrivelse

Vedvarende kraftig hæmaturi kræver akut indlæggelse. Før anlæggelse af kateter opfordres patienten til vandladning. Herved kan urinen observeres med henblik på graden af hæmaturi samt urinundersøgelse med stix (med henblik på bakteriuri).

Hæmaturi efter traume indlægges akut – se Urinvejstraumer

 

VED INDLÆGGELSEN

Ved ankomst anlægges der hæmaturikateter.

Kateterstørrelse:

 • • Ved lettere saftevandsfarvet urin (minus koagler) kan anlægges almindelig silikonekateter ch. 18

 • • Ved små koagler vælges simplastic kateter ch 20

 • • Ved store koagler vælges simplastic ch. 22 eller 24

Hvilket kateter

To-vejs hæmaturikateter med thiemanspids

 

Anlæggelse af hæmaturikateter

Se instruks for anlæggelse af blærekateter - Anlæggelse af hæmaturikateter

Ved anlæggelse af hæmaturikateter må der ikke forceres.

Kontraindikation: Patient med mistanke om urethralæsion.

 

Blæreskylning

Der skylles på kateteret (se særskilt instruks Blæreskylning)) med henblik på at få skyllet eventuelle koagler ud.

 

Korttidsdrænage

Kateteret sættes til steril pose og skal være åbentstående.

 

Der laves journaloptagelse med:

 • • Anamnese med vægt på urinvejssymptomer, tobaksforbrug og erhvervseksponering

 • • Information om AK-behandling – og evt. pausering deraf.

 • • Urinstix og evt. Urin D+R ved tegn på UVI

 • • Rektal exploration.

 • • Hgb, creatinin, (PSA ved suspekt rektal eksploration)

 • • BT og puls

 

Der tages eventuelt blodprøver:

 • • Hæmoglobin

 • • Væsketal

 • • Evt. infektionstal (ved mistanke om urinvejsinfektion)

 

Ved lav hæmoglobin og eventuel cirkulatorisk påvirket patient bør blodtransfusion og væsketerapi overvejes.

 

Blæretamponade

Ved mistanke om blæretamponade (mange smerter, kraftig vedvarende vandladningstrang, vasovagale reaktioner, problemer med at skylle, kateter stopper til) holdes patienten fastende, og akut operation planlægges.

 

VIDERE UDREDNINGSFORLØB

Jvf. Sundhedsstyrelsens ”Sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for kræft i urinvejene”, skal alle patienter med makroskopisk hæmaturi (synligt blod i urinen) uden anden åbenbar årsag (katetermanipulation, blærebetændelse) udredes i pakkeforløb på mistanke om kræft i urinvejene

Patienten henvises til hjemhørende afdeling i pakkeforløb mhp. udredning for makroskopisk hæmaturi (cystoskopi, cytologi, og CT-urografi). Husk at notere patientens telefonnummer på henvisningen.

 

Definition af begreber

Dyrkning og Resistens (D+R), Prostata Specifikt Antigen (PSA), Anti-Koagulerende behandling (AK-behandling), UrinVejs Infektion (UVI)

Målgruppe – modtagelse

Patienter med kraftig hæmaturi

Formål

Ensartet behandling og udredning af patienter med indlæggelseskrævende makroskopisk hæmaturi.

Referencer

Urinvejstraumer

Se øvrige referencer i dokumentet