Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse indkaldte patienter, samt akutte patienter via ambulatorier, Thisted K3.

 

Formål:

Ensretning af afdelingens procedure for modtagelse af indkaldte patienter, samt de patienter der kommer akut fra gynækologisk, kirurgisk eller ortopædkirurgisk ambulatorie.

 

Beskrivelse:

 

Administrativ klargøring:

Indkaldte patienter er indlagt af sekretæren, og dette fremgår af i CCS og på Cetrea.

 • ➢ Nattevagten tildeler patienten en sengeplads på Cetrea, og opretter reservation af sengen.

 • ➢ Der bestilles seng, i Columna Opgavesystem.

 • ➢ Afsnitsledende sygeplejerske eller ansvarshavende sygeplejerske, tager stilling til hvem der skal modtage patienten.

 

Akutte patienter fra ambulatoriet indlægges af sekretæren, når patienten meldes.

 • ➢ Ansvarshavende sygeplejerske tildeler patienten en sengeplads på Cetrea, og opretter reservation af sengen.

 • ➢ Afsnitsledende sygeplejerske eller ansvarshavende sygeplejerske, tager stilling til hvem der skal modtage patienten.

 • ➢ Der bestilles seng, i Columna Opgavesystem.

 

 

Fælles for begge modtagelser:

 • ➢ Journal klargøres af sekretæren.

 • ➢ Personalet ”flytter patienten i seng” på Cetrea, når patienten ankommer, og opdaterer Cetrea med dagens opgaver, faste m.m.

 • ➢ Modtagende sygeplejerske orienterer sig ud fra journalen, i.f.t eventuelle spørgsmål fra patienten.

 • ➢ Anæstesiskema tjekkes i.f.t eventuelle mangler på værdier (BT, puls, højde, vægt), blodprøver, EKG, samt morgenmedicin og præmedicin.

Forberedelse af patient til anæstesi, Fællesklinik Thisted

 • ➢ Evt. nyankomne ordinationer fra anæstesien, vil være bestilt af aften- eller natsygeplejersken, og dokumenteret i CCS.

Patienten ankommer til afdelingen:

 • ➢ Patienten henvises til opholdsstuen. Informeres om evt. ventetid.

 • ➢ Patienten skal modtages i enerum.

 • ➢ Patienten oplyser selv sit navn og CPR-nummer, hvorefter der dokumenteres for oprigtigheden deraf, med egne initialer på armbåndet, samt i Clinical. Armbåndet påsættes.

 • ➢ Oprettede ”problemer” flyttes til ny kontakt i CCS, og tilrettes med ”operation + dato for operation”

 • ➢ Stamdata i CCS kontrolleres. Der skal altid være oplyst 2 pårørende.

 • ➢ Standardplan ”Modtagelse af patient” oprettes og udfyldes i interventionsoversigt.

 • ➢ CCS udfyldes, med relevante oplysninger, CAVE, videregivelse af information m.v.

 • ➢ Der udføres TOKS-måling, og reageres ud fra algoritmen.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS og Mobilt Akut Team, Fællesklinik Thisted

 • ➢ Patienten Tryksårsscreenes ved ankomst til afdelingen, hvor huden fysisk efterses.

Tryksårsforebyggelse - Ålborg Universitetshospital

 • ➢ Evt. Ernæringsscreening

Alle patienter over 18 år, der er indlagt i mere end 48 timer.

Ernæringsscreening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning.

 • ➢ KRAM-screening:

KRAM-screening af patienter ved 1. kontakt med sygehuset, gennemføres af sundhedsfagligt plejepersonale. Vil typisk være udført fra ambulatoriet side.

Sundhedsmæssig risikovurdering for overvægt, rygning, alkohol/stoffer og fysisk inaktivitet (KRAM)

 • ➢ Forvagt tilkaldes til journaloptagelse, samt afstemning af medicinen I Medicinmodulet.

 • ➢ Urinstix tages. Ved positiv svar, konfereres det med lægen, og der tages stilling til evt. yderligere udredning. Svaret skrives på anæstesiskema.

 • ➢ Blodprøver og EKG bestilles efter ordination. Der tages altid EKG til patienter over 65 år, der skal til operation.

 • ➢ Dosere den ordinerede medicin og tjekke medicinliste. I samarbejde med pårørende, fremskaffes patientens egen medicin, i original emballage.

 • ➢ Rekvirere fysioterapien og ergoterapien, set i forhold til diagnosen.

 • ➢ Patienten informeres om det forventede præ-, per- og postoperative forløb, samt forventede postoperative invasive afgange (PVK, KAD, dræn m.m.) Informeres om postoperativ iltbehandling.

 • ➢ Behovet for hjemmepleje vurderes. Send TSM hjemmeplejen hurtigst mulig, med forventet færdigbehandlingsdato. Dette dokumenteres i ”Udskriveleskoordinering” i CCS

 

 

Vigtigt at man løbende igennem hele forløbet, holder patienten + pårørende orienteret om plan, behandling og pleje.

 

Patientvejledninger:

 • ➢ “Værd at vide”