Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af overflyttede patienter, samt akutte patienter via ambulatorie, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted


Beskrivelse:

Administrativ klargøring:

Patienter er indlagt af sekretæren, og dette fremgår af i Nord-EPJ og på Cetrea.

 • ➢ Nattevagten/ ansvarshavende tildeler patienten en sengeplads på Cetrea, og opretter reservation af sengen.

 • ➢ Der bestilles seng i Columna Opgavesystem.

 • ➢ Ansvarshavende sygeplejerske tager stilling til, hvem der skal modtage patienten.

 • ➢ Personalet ”flytter patienten i seng” på Cetrea, når patienten ankommer, og opdaterer Cetrea med dagens opgaver, faste m.m.

 • ➢ 2 ark patientlabels udskrives og fordeles mellem journal og mappen til labels i medicinrummet.

 • ➢ Modtagende sygeplejerske orienterer sig ud fra journalen i.f.t eventuelle spørgsmål fra patienten.

Patienten ankommer til afdelingen:

Vigtigt at man løbende gennem hele forløbet, holder patienten + pårørende orienteret om plan, behandling og pleje.

 

 • ➢ Patient og evt. pårørende bydes velkommen, installeres og vises til rette på stuen.

 • ➢ Patienten oplyser selv sit navn og CPR-nummer, hvorefter der dokumenteres for oprigtigheden deraf, med egne initialer på armbåndet, samt i Clinical. Armbåndet påsættes.

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk)
 

 • ➢ Afhængigt af tidsrummet patienten har været på andet sygehus, kan det være nødvendigt med opfølgning på indlæggelsessamtale/oplysninger.

Der skal være udfyldt sygeplejeanamnese, samt sygeplejestatus indeholdende de 12 sygeplejefaglige problemområder. (Aktivitet / Ernæring / Hud, slimhinder og andre væv / Kommunikation / Psykosociale forhold / Respiration-cirkulation / seksualitet / Smerter – sanseindtryk / Søvn og hvile / Viden og udvikling / udskillelse / Åndelige-kulturelle-religiøse forhold)

Stamdata i Nord-EPJ kontrolleres. Der skal altid være oplyst 2 pårørende

Ortopædkirurgiske patienter fra Aalborg, er overflyttet efter gældende aftaler.

Overflytning (rn.dk)

 

 • ➢ Kommer patienten fra ambulatoriet, oprettes og udfyldes indlæggelsessamtale/oplysninger.

 

 • ➢ Der udføres TOKS-måling, og reageres ud fra algoritmen.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1 (rn.dk)

 

 • ➢ Patienten er tryksårsscreenet ved ankomst til sygehuset, hvor huden fysisk efterses.

Der følges op på om der er ændring i patientens tilstand, og om patienten har rette aflastning.

Tryksårsforebyggelse – Region Nordjylland (rn.dk)

 

 • ➢ Patienten ernæringsscreenes, og der følges op på dette, med evt. Ernæringsplan / kontakt til diætist

Ernæringsscreening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning

 

 • ➢ Der udføres KRAM-screening i stamafdeling, ved akutte patienter.

KRAM-screening og intervention (voksne) (rn.dk)

 

 • ➢ Der udleveres ”værd at vide – Medicinsk og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, MO3”, samt andre relevante patientvejledninger.

 

 • ➢ Tjek journal og evt. udfør ordinationer.

 

 • ➢ Dosere den ordinerede medicin og tjekke medicinliste. I samarbejde med pårørende, fremskaffes patientens egen medicin, i original emballage.

Medicinering - Lægemiddeladministration

 

 • ➢ OBS om der er sendt plejeforløbsplan i TSM, ellers sendes kort plan for patienten og forventet udskrivelse.

Samarbejdsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb (rn.dk)

 

 • ➢ Lægen tilkaldes til journaloptagelse, samt afstemning af medicinen i Medicinmodulet.

Behandlingsinstruks og funktionsbeskrivelse for mellemvagten, Thisted sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (rn.dk)

I vagten:

Behandlingsinstruks og funktionsbeskrivelse for bagvagten på Thisted Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg UH (rn.dk)

 

 • ➢ Rekvirere fysioterapien og ergoterapien, set i forhold til diagnosen.

 

I tilfælde af operation

 • ➢ Patienten informeres om det forventede præ-, per- og postoperative forløb, samt forventede postoperative invasive afgange (PVK, KAD, dræn m.m.) Informeres om postoperativ iltbehandling.

 • ➢ Blodprøver og EKG bestilles efter ordination. Der tages altid EKG til patienter over 65 år, der skal til operation.

Præoperativ sygepleje, generelt, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted (rn.dk)

Postoperativ sygepleje, generelt, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted (rn.dk)

 

Patientvejledninger:

”Værd at vide – Medicinsk og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, MO3”

Formål:

Ensretning af afdelingens procedure for modtagelse af overflyttede patienter, samt de patienter der indlægges fra ortopædkirurgisk ambulatorie.