Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cell Saver®

Definition af begreber

Celle Saver®: Peri- eller postoperativ blodkonservation gennem samling, vaskning og autotransfusion af patientens eget blod.

Beskrivelse

Procedurebeskrivelse

Cell Saver handler om processen der suger, opsamler og vasker blodet fra operationsfeltet med henblik på at skabe autologe blodprodukter der kan transfunderes tilbage til patienten.

Cell Saver blod indeholder kun erytrocytter. Plasma, koagulationsfaktorer, trombocytter er vasket ud.

Cell Saver trin:

 1. 1. Sugning: Blodet bliver perioperativt suget op fra operationsfeltet og samlet i en opsamlerskål i maskinen.

 2. 2. Filtration: Blodet filtreres og de store propper udskilles.

 3. 3. Centrifugering: Det resterende blod bliver centrifugeret. Erytrocytter gemmesm hvorimod plasma og trombocytter spildes væk.

 4. 4. Vaskeproces: Erytrocytter vaskes med isotonisk saltvand, der fjerner koagulationsfaktorer, fri Hb, heparin og andre enzymer.

 5. 5. Cell Salvage: Erytrocytter pakkes ind med patientlabel.

Indikation

 • • Forventet intraoperativ blødning over 1 liter eller 20 % af patientens blodvolumen.

 • • Procedure, hvor 10 % af patienterne kræver transfusion.

 • • Patienten ønsker ikke allogen blodtransfusion.

 • • Sjælden blodtype og antistoffer

 • • Præoperativ anæmi eller risikofaktorer for blødning

Cell Saver er mest anvendt i ortopædkirurgi, hjertekirurgi og karkirurgi (AAA).

Kontraindikationer

RELATIVE:

 • • Blodkontamination med midler der udløser hæmolyse (hæmostasemidler, alkoholisk opløsning, cement)

 • • Andre former for kontamination: Bakterier, urin, fedtvæv, amonionvæske, gastrointestinalt indhold

 • • Malignitet

 • • Hæmatologiske sygdomme: seglcelleanæmi, talassæmi

 • • HIT (heparin-induceret trombocytopenia) anamnese

 • • Fæokromocytom

Mulige bivirkninger

 • • Non-immunbetinget hæmolyse

 • • Luft/fedt emboli

 • • Feber

 • • Fortyndingskoagulopati

 • • Kontamination

 • • Elektrolytforstyrrelser

 • • Salvaged blood syndrome: Aktivering af koagulation og øget kapillærers permeabilitet medførende respiratorisk og nyresvigt.

Transfusionsstrategi ved anvendelse af Cell Saver®

 • • Anæstesilægen kontrollerer indikationen og ordinerer indgift af autotransfusionsblod.

 • • Autotransfusion med hjælp af Cell Saver®-vasket blod forsinker og nedsætter nødvendigheden for allogen blodtransfusion.

 • • Cell Saver®-vasket blod svarer til erythrocytkoncentrat. Derfor skal Cell Saver®-vasket blod anvendes som supplement til en transfusionsbehandling.

 • • Frisk frosset plasma og trombocytter samt fibrinogen skal transfunderes som vanligt.

 • • Pga. evt. bivirkningerne skal Cell Saver®-vasket blod gives med de samme forbehold og indikationer som en allogen blodtransfusion.

Tekniske aspekter

Opsætningen af Cell Saver® består af en spand, som filtrerer og opsamler opsuget blod fra operationsfeltet og en vaskedel. Vaskeprocessen kan startes, når der er 400-500 ml i opsamlerspanden. I enkelte tilfælde kan man (fx ved børn) vælge at vaske blodet, når opsamlerdpanden kun er halvfyldt.

Standby-system

 • • Ved operationer, hvor blodtabet er svært at forudse, kan man vælge kun at bruge opsamlerspanden, med det formål at spare på vaskeudstyr.

 • • Skulle patienten vurderes af anæstesilægen til at være transfusionskrævende, kan man i dette tilfælde montere vaskedelen, og autotransfundere det vaskede blod.

Væskeregnskab

 • • Blodtab udregnes ved at addere væsken i opsamlerspanden med det allerede vaskede volumen, som man kan læse på Cell Saver®-displayet samt væsken i servietterne. Fra den sum trækker man den tilføjede mængde citrat eller evt. brugt skyllevæske.

 • • Blodtabet beregnes af operationssygeplejerskerne nøjagtig hver anden time, da servietterne bliver vasket efter to timer.

 • • Dette væskeregnskab gælder kun væskeomsætningen i Cell Saver®, og er et supplement til anæstesiens væskeregnskab.

 • • Operationssygeplejerskerne forpligter sig til at gøre opmærksom på et større blodtab.

Kvalitetskontrol

 • • Kontrol af kaliumindholdet i første autotransfusionspose

 • • Kalium skal være under 5 mmol/l

 • • Kontrol af vaskeprocessen

 • • For hver patient skal der føres en autotransfusionsjournal, som indeholder nummeret på Cell Saver®-maskinen og -udstyr, volumen af blødning og autotransfusion, samt målt kalium-værdi. Autotransfusionsjournalen lægges i patientjournalen efter operationen.

Ordinering af Cell Saver®

Cell Saver® bliver brugt rutinemæssigt ved centrale karoperationer akutte såvel som elektive,

ellers skal Cell Saver®-brug ordineres af kirurgen i samråd med anæstesiologen.

Referencer

 1. 1. Ashworth A. et al., Cell salvage as part of a blood conservation strategy in anaesthesia. Br J Anaesth. 2010 Oct;105(4):401-16. doi: 10.1093/bja/aeq244. Epub 2010 Aug 28.

 2. 2. Stephen A. et al. Intra-operative cell salvage: a fresh look at the indications and contraindications. Blood Transfus. 2011 Apr; 9(2): 139–147. doi: 10.2450/2011.0081-10

 3. 3. Klein AA et al, Association of Anaesthetists guidelines: cell salvage for peri-operative blood conservation 2018. Anaesthesia. 2018 Sep;73(9):1141-1150. doi: 10.1111/anae.14331. Epub 2018 Jul 10.

 4. 4. Lakshminarasimhan Kuppurao et al., Perioperative cell salvage. Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain, Volume 10, Issue 4, August 2010, Pages 104–108, https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mkq017

 5. 5. Shantikumar S et al. The role of cell salvage autotransfusion in abdominal aortic aneurysm surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011 Nov;42(5):577-84. doi: 10.1016/j.ejvs.2011.04.014. Epub 2011 Jun 25.