Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje ved anlæggelse af blokade eller punktur

 

Formål

At alle sygeplejersker i Ortopædkirurgisk Ambulatorium kan udføre sygepleje til patienter, der skal have en blokade eller en punktur.

At beskrive de opgaver sygeplejersken har for at sikre ensartet og korrekt behandling.

Målet er:

 • • At patienten oplever tryghed ved proceduren.

 • • At medinddrage patienten i egen behandling, så han/hun kan handle hensigtsmæssigt ved komplikationer.

Blokade

Patienten skal have anlagt en blokade. Sygeplejersken er medansvarlig for at informere patienten om hvordan blokaden foregår, og patienten lejres bedst muligt. Eventuel ultralydsskanner klargøres.

Sygeplejersken udleverer informationsmaterialet ”Indsprøjtning af blokade”, og patienten informeres om:

 • • variation af blokadens effekt

 • • ”uro” inden for det første døgn efter blokadens anlæggelse

 • • smerter

 • • infektionsrisiko

 • • at plasteret over indstikssted skal anvendes i et døgn

 • • at holde øje med sit blodsukker, hvis patienten har diabetes

 

Sygeplejersken finder blokadebakken frem og gør, efter lægens anvisning, medicinen klar.

Se bilaget Indholdsliste for blokadebakken.

Infektionshygiejnen anbefaler, at der skelnes mellem, hvorvidt blokaden gives ind i bløddele eller ind i led:

 • • i bløddele udføres blokaden efter huddesinfektion med Klorhexidin 0,5% i 70-85% Ethanol (Reference 1), og der sættes sterilt plaster på

 • • i led udføres blokaden efter huddesinfektion (præoperativ huddesinfektion) med Klorhexidin 0,5% i 70-85% Ethanol tilsat farvestof (Reference 1), og der sættes sterilt plaster på

Punktur

Patienten skal have en punktur. Sygeplejersken er medansvarlig for at informere patienten om, hvordan punkturen foregår, og for at patienten lejres bedst muligt.

Sygeplejersken finder punkturbakken frem og assisterer lægen med at lave afdækning. Ved behov findes prøveglas frem til forsendelse af ledvæsken.

Se bilaget Indholdsliste for punkturbakken.

Punkturen udføres efter huddesinfektion (præoperativ huddesinfektion) med Klorhexidin 0,5% i 70-85% Ethanol tilsat farvestof (Reference 1) og der sættes sterilt plaster på.

Det anbefales fra Infektionshygiejnen, at lægen bruger sterile handsker til proceduren.

Sygeplejersken dokumenterer sit arbejde i NordEPJ.

 

 

Referencer

 1. 1. Infektionshygiejnen. Retningslinje nr. 8.2 Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader.