Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Actilyse, (Alteplase)

 

Definition

Fibrinolysebehandling, halveringstid 5 minutter, kan gives flere gange.

Patientkategorier, mulige:

 • • Lungeemboli patienter, med massiv lungeemboli

 • • STEMI patienter, hvor PCI ikke er muligt

 

Fibrinolysebehandling med Actilyse, (Alteplase)

 • • Patienten modtages på afdelingen, patientens hjerterytme monitoreres

 • • Der anlægges 2 venflons

 • • Der gives kun analgetica intravenøst. Injektioner intramuskulært kan give muskulære blødninger under trombolysebehandlingen.

 • • Der gives tablet Magnyl (ASA) 300 mg til tygning, opnår derved effekt på trombocytterne efter ca. 20 minutter
  Tåles ikke tablet Magnyl, gives tablet Plavix 300 mg i stedet

 • • Der tages AKS 1 prøver, (type og BAC-test) før behandlingen påbegyndes, men venter ikke på svaret.
  Type og BAC-test sendes til Blodbanken – akut

 • • Ekg tages ved ankomsten til afdelingen og 1 time efter Actilysebehandlingen

 

Punkt 4, 5 og 6 kun for STEMI-patienter, dog type og forlig på alle patienter.

 

Actilyse, virkning

 • • Actilyse er fibrin-specifikt, hvilket medfører en høj grad af fibrinolytisk effekt. Blødningstendensen er korterevarende, halveringstiden er 5 minutter, hvilket medfører, at invasive indgreb kan foretages efter ca. ½ time

Actilyse, hvad skal der bruges

 • • Dosis består af 2 identiske pakninger med hver 2 glas, (i alt 4 glas) – et med tørstof – et med væske, der blandes, og man har i alt 100 ml. Holdbarhed 8 timer

 • • Disse trækkes op i 2 50 ml-sprøjter, som passer til actilyse-infusionspumpen. Lille tynd plastslange skrues på sprøjten – specielt konstrueret til Actilysepumpen

 • • Herfra følges vejledningen på infusionspumpen, obs. to protokoller (Actilyse og Actilyse Akut), med udgangspunkt i patientens vægt. Pumpen giver da ved korrekt angivelse af vægt og de to forskellige infusionshastigheder

 • • Der må ikke gives anden medicin i droppet undervejs, derfor 2 venflons

 

 

 

 

 

 

 

Actilyse, administration

Actilyse infusion (lungeemboli):

 

På infusionspumpen vælges protokollen Actilyse/Actilyse Akut. Vægt indtastes. Pumpen doserer i henhold til nedenstående.

 • • Infusion alteplase 100 mg i.v. i løbet af 2 timer

 • • Der gives 10 mg bolus efterfulgt af 90 mg over 2 timer (Actilyse)

 • • Ved legemsvægt under 65 kg må totaldosis ikke overstige 1,5 mg/kg

 • • (uændret bolus, reduktion af samlede infusionsmængde)

 • • Ved behov for hurtigere infusion (f.eks. hæmodynamisk kollaps/hjertestop forårsaget af LE) kan alternativt gives 0,6 mg/kg i løbet af 15 minutter (max. 50 mg), resten over 2 timer (Actilyse Akut)

 • • Sideløbende med trombolysebehandlingen gives behandling med ufraktioneret heparin som infusion

 • • Heparininfusion: 14 IE/kg/time (se nedenfor)

 • • Efter 1-2 døgn kan UFH skiftes til LMH uden monitorering. Første dosis gives, når infusionen med UFH afbrydes

 

Instruks

Instruktionsvideo - Actilyse-behandling

Linket skal åbnes via Chrome eller Edge browser

 

Heparin infusion

Se instruksen Heparinbehandling i.v.

 

Kontraindikationer mod trombolyse
Absolutte

 • • Apopleksi < 3 måneder

 • • Tidligere intrakraniel blødning

 • • Intrakranial og intraspinal tumor

 • • Nylig intrakraniel kirurgi eller hovedtraume

 • • Aortadissektion

 • • Nylig og pågående indre blødning


Relative

 • • Større traumer, operation eller fødsel < 7-10 dage

 • • Langvarig hjertemassage

 • • Aktivt ulcus

 • • Ukontrolleret hypertension trods adækvat initial behandling (systolisk BT >180, diastolisk BT>110)

 • • Hæmoragisk diatese

 • • Pågående AK-behandling

 • • Biopsi fra organ samt punktur af større kar indenfor de seneste dage

 

 

Bivirkninger

Meget
almindelige
(> 10 %)

Blødning ved indstiksstedet
Angina pectoris, hjerteinsufficiens, hypotension, lungeødem

Almindelige
(1-10 %)

Temperaturstigning
Kredsløbskollaps, takykardi
Blødningstendens

Ikke
almindelige
(0,1-1 %)

Lungeemboli, tromboemboli, epistaxis, hæmoptyse
Purpura
Allergiske reaktioner

Sjældne
(0,01-0,1 %)

Kvalme, opkastning

Meget
sjældne
(< 0,01 %)

Afasi, epilepsi, depression
Anafylaktisk reaktion.