Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Actilyse, (Alteplase)

 

Definition

Fibrinolysebehandling, halveringstid 5 minutter, kan gives flere gange.

Patientkategorier, mulige:

 • • Lungeemboli patienter, med massiv lungeemboli.

 • • STEMI patienter, hvor PCI ikke er muligt.

Fibrinolysebehandling med Actilyse, (Alteplase).

 1. 1. Patienten modtages på afdelingen, patientens hjerterytme monitoreres.

 2. 2. Der anlægges 2 venflons

 3. 3. Der gives kun analgetica intravenøst. Injektioner intramuskulært kan give muskulære blødninger under trombolysebehandlingen.

 4. 4. Der gives tablet Magnyl (ASA) 300 mg til tygning, opnår derved effekt på trombocytterne efter ca. 20 minutter.
  Tåles ikke tablet Magnyl, gives tablet Plavix 300 mg i stedet.

 5. 5. Der tages AKS 1 prøver, (type og BAC-test) før behandlingen påbegyndes, men venter ikke på svaret.
  Type og BAC-test sendes til Blodbanken – akut.

 6. 6. Ekg tages ved ankomsten til afdelingen og 1 time efter Actilysebehandlingen.

 

Punkt 4, 5 og 6 kun for STEMI-patienter, dog type og forlig på alle patienter.

 

Actilyse, virkning

 • • Actilyse er fibrin-specifikt, hvilket medfører en høj grad af fibrinolytisk effekt. Blødningstendensen er korterevarende, halveringstiden er 5 minutter, hvilket medfører, at invasive indgreb kan foretages efter ca. ½ time.

Actilyse, hvad skal der bruges

 • • Dosis består af 2 identiske pakninger med hver 2 glas, (i alt 4 glas) – et med tørstof – et med væske, der blandes, og man har i alt 100 ml. Holdbarhed 8 timer.

 • • Disse trækkes op i 2 50 ml-sprøjter, som passer til actilyse-infusionspumpen. Lille tynd plastslange skrues på sprøjten – specielt konstrueret til Actilysepumpen.

 • • Herfra følges vejledningen på infusionspumpen, obs. to protokoller (Actilyse og Actilyse Akut), med udgangspunkt i patientens vægt. Pumpen giver da ved korrekt angivelse af vægt og de to forskellige infusionshastigheder.

 • • Der må ikke gives anden medicin i droppet undervejs, derfor 2 venflons.

 

Actilyse, administration

Actilyse infusion (lungeemboli):

 

På infusionspumpen vælges protokollen Actilyse/Actilyse Akut. Vægt indtastes. Pumpen doserer i henhold til nedenstående.

 • • Infusion alteplase 100 mg i.v. i løbet af 2 timer

 • • Der gives 10 mg bolus efterfulgt af 90 mg over 2 timer (Actilyse)

 • • Ved legemsvægt under 65 kg må totaldosis ikke overstige 1,5 mg/kg

(uændret bolus, reduktion af samlede infusionsmængde).

 • • Ved behov for hurtigere infusion (f.eks. hæmodynamisk kollaps/hjertestop forårsaget af LE) kan alternativt gives 0,6 mg/kg i løbet af 15 minutter (max. 50 mg), resten over 2 timer (Actilyse Akut)

 • • Sideløbende med trombolysebehandlingen gives behandling med ufraktioneret heparin som infusion.

 • • Heparininfusion: 14 IE/kg/time (se nedenfor)

 • • Efter 1-2 døgn kan UFH skiftes til LMH uden monitorering. Første dosis gives, når infusionen med UFH afbrydes.

Heparin infusion

Se instruksen Heparinbehandling i.v.

 

Kontraindikationer mod trombolyse
Absolutte

 • • Apopleksi < 3 måneder.

 • • Tidligere intrakraniel blødning.

 • • Intrakranial og intraspinal tumor.

 • • Nylig intrakraniel kirurgi eller hovedtraume.

 • • Aortadissektion.

 • • Nylig og pågående indre blødning.


Relative

 • • Større traumer, operation eller fødsel < 7-10 dage.

 • • Langvarig hjertemassage.

 • • Aktivt ulcus.

 • • Ukontrolleret hypertension trods adækvat initial behandling (systolisk BT >180, diastolisk BT>110).

 • • Hæmoragisk diatese.

 • • Pågående AK-behandling.

 • • Biopsi fra organ samt punktur af større kar indenfor de seneste dage.

 

 

 

Bivirkninger

Meget
almindelige
(> 10 %)

Blødning ved indstiksstedet
Angina pectoris, hjerteinsufficiens, hypotension, lungeødem

Almindelige
(1-10 %)

Temperaturstigning
Kredsløbskollaps, takykardi
Blødningstendens

Ikke
almindelige
(0,1-1 %)

Lungeemboli, tromboemboli, epistaxis, hæmoptyse
Purpura
Allergiske reaktioner

Sjældne
(0,01-0,1 %)

Kvalme, opkastning

Meget
sjældne
(< 0,01 %)

Afasi, epilepsi, depression
Anafylaktisk reaktion.