Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

A-kir., Tarmresektion

Beskrivelse

Operation/indikation

Der findes en række forskellige tarmresektioner, som ofte foretages på baggrund af tumorer eller inflammatoriske tarmsygdomme (morbus Crohn eller colitis ulcerosa) og divertikler. Operationen kan udføres, ved at der enten laves anastomose (sammensyning af tarmenderne) eller stomi.

Hartmann (proctosigmoidektomi)

Er en colonoperation, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at lave anastomose, og derfor anlægges stomi af den øverste del af tarmen. Den nederste del af tarmen kan enten fjernes helt, eller ”blindlukkes” og efterlades i abdomen med henblik på senere rekonstruktion (tilbagelægning af stomien).

LAR (Low Anterior Resection)

Operation for rectumcancer, hvor det er muligt at lave anastomose. Der kan dog være lavet en aflastende ileostomi, som senere kan lægges tilbage.

APE (Abdomino-Perineal Excision)

Operation for rectumcancer, hvor hele rectum og sigmoid colon fjernes, og der derfor altid laves en permanent stomi. Højresidig/venstresidig hemikolektomi.

Delvis fjernelse af colon som følge af tumorer, divertikler, mv. Har oftest anastomose, men det kan blive nødvendigt med en kolostomi eller aflastende ileostomi.

Total kolektomi

Fjernelse af hele colon, typisk som følge af colitis ulcerosa eller morbus Crohn. Der er mulighed for at lave en ny kunstig endetarm ”pouch” eller en ileostomi.

Pouch

Er en anastomose mellem tyndtarm og rectum, udformet som et reservoir, som skal forsøge at overtage rectums funktion (formålet er at undgå alt for hyppige tynde afføringer).

TEM (Transluminal Endoskopisk Mikrokirurgi)

Operation for rectumcancer, som ikke er vokset gennem tarmvæggen. Metoden kan bruges, hvis tumor er lille og lavt beliggende. Operationen foregår nedefra via rectum.

Basisobservation/pleje

Se basisobservationer for patienter i opvågningsafsnittet.

Udvidet observation/pleje

Abdomen

Stomi – farve, vitalitet, produktion, blødning.

Abdomen – blød, spændt, toppet.

Komplikationer i efterforløbet kan være anastomosebrist , nekrotisk tarm, ikke fungerende stomi, ”blow-out”, fascieruptur eller sepsis. Det er derfor vigtigt med tæt observation af patientens tilstand, abdomen, smerter, drænoutput og væsketal.

Hvis der er tegn på komplikationer kontaktes anæstesi og kirurg straks.

Forbinding

Plastre - tør, skygge, gennemsivning. Skiftes ved gennemsivning.

Dræn

Produktion og farve. Vakuum på dræn.

Evt. dræn per rectum. Det vil være ordineret, hvis der skal skylles på dræn.

Blodprøver

Evt. kontrol af arteriepunktur – OBS om der er andre blodprøver.

Lejring

Fri lejring.

Rectumeksstirperede patienter kan ofte have glæde af lejring på siderne.

Ernæring

Frit per os, medmindre andet er ordineret.

Væskebalance

Hos patienter, hvor der er givet meget væske, og/eller der har været store tab, bør der laves væskebalance.

Har ofte væskerestriktioner i forhold til i.v. væsker.

Smertebehandling/anden medikamentel behandling

Patienten har ofte epiduralkateter, hvor de får standard A-blanding. Der kan suppleres med rammeordination, se ”patientbehandling i opvågningsafsnittet”.

Ved betydelige smerter kontaktes anæstesilæge med henblik på kontrol af epiduralkateteret og evt. ændring af infusionshastighed.

Patienter, som er nyopererede i rectum, eller pouch-opererede må ikke få suppositorier.
Der vil ofte være ordineret peroral eller intravenøs paracetamol i stedet.

Antibiotika fortsættes ofte postoperativt, hvis der har været forurening af operationsfeltet (afføring), ordineres på opvågningsjournalen af kirurg/anæstesilæge.

Udskrivelse

Patienter udskrives til stamafdeling efter Opvågningens udskrivningskriterier.