Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Læger – Sygemelding for læger Radiologisk Aalborg UH

 

Sygemeldinger fra lægestaben på Radiologisk Afdeling, Syd, Nord, Hobro og Farsø. Thisted har lokal instruks.

 

Man skal primært melde sig syg pr. telefon til den ansvarlige i sin aktuelle sektion eller en som den ansvarlige har udpeget.

Det er den sektionsansvarliges pligt at have udleveret det telefonnummer, der skal ringes til ved sygemeldingen. Oplysningerne skal fremgå af sektionernes ugeplaner.

Ved sygemeldingen skal der gives information om mulige problemstillinger som f.eks. vagter i nærmeste periode, herunder også CT-vagter, lungebiopsier, lang UL-dag, YL-rtg. etc.

Hvis den sygemeldte har vagt, CT-vagt, lungebiopsi, lang UL-dag eller andre tværgående funktioner skal den læge der tog imod beskeden, kontakte en af bagvagterne i egen sektion, som går videre med at finde en afløser. Hvis der ikke er bagvagter i egen sektion, kontaktes en anden bagvagt. Hvis det ikke lykkes at finde en anden vagt, skal Peter Buss Lasborg informeres, da det næste trin bliver pålagt vagt.

Der skal gives information om den sygemeldte også har tilhørsforhold til andre sektioner, som kan give problemstillinger i den forventede sygdomsperiode. Disse sektioner informeres om sygemeldingen samt forventet varighed.

Hvis den sygemeldte ikke kan få kontakt til den ansvarlige i sektionen, skal der ringes til afdelingen på tlf. 97665200 umiddelbart efter kl. 7.30. Herefter ringes der til andre læger i sektion mhp. formidling af sygemeldingen, så sektionen kan løse eventuelle udfordringer i forhold til bemandingen.

Raskmeldinger skal (helst) meldes inden kl. 14.00 til sektionen og på mail til vagtplanlægger.

Ved sygdom i vagten ringes til bagvagten. Herefter er bagvagten ansvarlig for at finde en, der kan overtage vagten. Hvis dette ikke er muligt, skal vagten blive.

Planlagt langtids fravær, såsom barsel, fædreorlov, forældreorlov, elektiv sygdom af længere varighed og lignende skal så hurtigt som muligt meddeles til sektionen og vagtplanlæggeren.
Uddannelseslæger (introlæger og H-læger) skal udover ovenstående også informere øvrige sektioner, som vil blive berørt af fraværsperioden, samt uddannelsesansvarlige overlæger.

Modtageren af sygemeldingen skal gøre følgende

  • • Sikre planlægningen i egen sektion

  • • Sikre eventuelle vagtfunktioner dækkes ind i hele sygefraværsperioden

  • • Give sektioner, der kan blive berørt af sygemeldingen på et senere tidspunkt, besked om sygemeldingen

  • • Give vagtplanlæggeren for lægeområdet besked om sygemeldingen på mailadressen l.bach@rn.dk

  • • Give besked til vagtplanlæggeren om eventuelle ændringer som følge af sygemeldingen på mail

  • • Give vagtplanlæggeren besked om raskmelding på mail