Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tjekliste for patienter i den Perioperative enhed på operationsdagen

 

Formål

At sikre en ensartet sygepleje og et veltilrettelagt patientforløb.

 

Definition af begreber

Oplysningsseddel: Oplysninger om patientens data, tidligere indlæggelser, kroniske sygdomme m.m. medicinoplysninger og allergi

Cetreatavle: Skærm hvorpå der vises operationsprogram for Kirurgisk dagafsnit samt centralop. Skærmen anvendes til afvikling af operationsprogram.

 

Beskrivelse

 

Klargøring af patienten

 

 

Postoperativ pleje af patienten

 

 • • Sygeplejersken modtager patienten efter endt operation og anæstesisygeplejersken giver besked om anæstesien.

 • • Sygeplejersken orienterer sig om indgrebet via CCS, anæstesiskemaet.

 • • Der registreres på Cetrea tavlen at patienten er ankommet i opvågning/mobiliseringafsnittet.

 • • Patienten monitoreres kontinuerligt med saturation, BT og puls. Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

 • • Dokumentation af observationer. Opvågning – udfyldelse af anæstesiskema/opvågningsjournal

 • • Observere og handle på patienten ift. kvalme, smerter og blødning ud fra gældende standarder samt NRS-score og dokumentere dette.

 • • Medicin dokumenteres i Columna medicinmodul.

 • • Monitoreringen ophører når værdierne er stabile og patienten er velbefindende samt når krav for gældende standarder om observation efter smertebehandling og iltbehandling er overholdt.

 • • Patienter bedøvet i lokalanæstesi eller Bierblok monitoreres som udgangspunkt ikke, kun ved behov.

 • • Opvågningsfasen dokumenteres kort i CCS under. K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Vejledning til CCS - opvågning.docx

 • • Patienten tilbydes mad og drikke.

 • • Evt. iv. væske seponeres når det skønnes, at der ikke længere er behov for det. Venflon seponeres først når patienten er mobiliseret og klar til udskrivelse.

 • • Patienten mobiliseres, og der tages hensyn til blufærdighed. Patienten følges til toilettet, hvor der klædes om til eget tøj. Hvis vandladning ikke er muligt inden udskrivelsen orienteres patienten om at være opmærksom på at henvende sig til sygehuset, hvis de ikke har haft vandladning indenfor 4-6 timer. Vær opmærksom på de indgreb der kræver at patienten kan lade vandet inden udskrivelse.

 • • Sygeplejen dokumenteres i CCS K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\CCS\Vejledning til CCS - Mobilisering og udskrivelse.docx

 

Udskrivning

 

 • • Der tilstræbes at patienten afhentes i afdelingen af pårørende eller offentlig kørselsordning.

 • • Patienten udskrives på Cetrea tavlen.

 • • Indscanning af patientens anæstesiskema og patientjournal: Før kl. 15 scannes det løbende af afdelingens egne sekretærer, efter kl. 15 indleveres det i receptionen, hvor det indscannes.

 

 

Referencer

Anthea Hatfield & Michael Tronson, Dansk bearbejdelse v. Frans Lærke Bødker, Opvågningssygepleje – i teori og praksis, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, 1.udgave 2003.

Anæstesi instruks: Klargøring af patient til anæstesi og operation, RHN, Fællesklinik Thisted

Sikker kirurgi

 

Bilag 1: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Gyn opr.docx

Bilag 2: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Gyn LAP opr, juni 2019.docx

Bilag 3: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Organ opr, nov 2015.doc

Bilag 4: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Ortopæd opr..doc

Bilag 5: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Hæmorider, marts 2017.docx

Bilag 6: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Karpaltunnel, juni 2017.docx

Bilag 7: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Knæ atroskopi.docx

Bilag 8: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\konisatio.docx

Bilag 9: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Lyskebrok - efter operation.pdf

Bilag 10: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Navlebrok - efter operation.pdf

Bilag 11: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Sterilisation mænd.docx

Bilag 12: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\THD, marts 2017.docx

Bilag 13: K:\STM-KlinikKirurgi\Kirurgisk Dagafsnit\Mobiliseringen\Gode råd sedler\Skulder, aug. 2017.docx