Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Identifikation og sikkerhedstjek i forbindelse med ECT

Beskrivelse1

Baggrund1

Initial identifikation1

Sikkerhedstjek1

Definition af begreber1

Formål2

Referencer2

Beskrivelse

Baggrund

ECT-behandlingen sker i et samarbejde mellem Afdelingen for Anæstesi og Intensiv, Regionshospital Nordjylland og Klinik Psykiatri Nord. ECT foregår under fuld bedøvelse og bliver anvendt typisk som et led i behandlingen af depression, hvor medicin og/eller samtaleterapi ikke har haft tilstrækkelig effekt eller hvor hurtig bedring er påkrævet.

Initial identifikation

Psykiatrien er ansvarlig for at alle patienter til ECT-behandling får foretaget en initial identifikation efter retningslinjerne i dokumentet ”Identifikation af patienter i Psykiatrien”, herunder får påsat identifikationsarmbånd. Dette skal være sket inden patienten ankommer til ECT og den initiale identifikation dokumenteres på skema, der følger patienten.

Sikkerhedstjek

Inden anæstesi og ECT-behandling gennemgås i fællesskab følgende trin:

  • • Identifikation

  • • Umiddelbart ved ankomsten til stuen bekræfter patienten at der skal foretages ECT. Patienten bliver bedt om at oplyse navn og personnummer, og det kontrolleres, at det er i overensstemmelse med identifikationsarmbåndet og patientens journalmateriale. Hvis patienten ikke er i stand til at oplyse eget navn kontrolleres at den initiale identifikation er dokumenteret korrekt.

  • • Umiddelbart før anæstesi

  • • Anæstesidoser og ECT-apparatur indstilling kontrolleres.

  • • Anæstesien melder klar

  • • Klarmelding indebærer at patienten er egnet til anæstesi, alt nødvendigt apparatur, utensilier, medicin er kontrolleret og at personalet er klar.

  • • Psykiatrien melder klar

  • • Klarmelding indebærer at der er indikation for ECT, ECT-apparatur er i orden og indstillet og at personalet er klar

Herefter kan anæstesien indledes og ECT-behandlingen foregå. Psykiatriens personale sørger for løbende dokumentation af de ovenfor nævnte trin.

Definition af begreber

ECT-behandling: Ved electroconvulsiv terapi (ECT) stimuleres hjernen til at udløse et krampeanfald ved hjælp af en svag strøm.

Initial identifikation: Procedure udført efter retningslinjerne i det regionale dokument ”Identifikation af patienter i Psykiatrien”, og som sikrer korrekt identifikation af patienten med det formål at undgå forvekslingsfejl.

Sikkerhedstjek: Kort ophold inden behandlingen iværksættes med det formål at sikre at det er den korrekte patient, at der er enighed om hvad der skal ske og at personale og udstyr er klar.

Formål

Formålet med dette dokument er at angive retningslinjer for hvordan identifikation og sikkerhedstjek håndteres i forbindelse med ECT-behandling på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Referencer

Identifikation af patienter i Psykiatrien.