Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

”AKUT-medicin” Anæstesiologisk afdeling Nord, Aalborg Universitetshospital

Beskrivelse:

Klargjort AKUT-medicin:

 1. 1. Ondansetron (2 mg/ml) 4 mg i 2 ml sprøjte

 2. 2. Suxamethon (50mg/ml) 100 mg i 2 ml sprøjte

 3. 3. Alfentanil-Rapifen (0,5mg/ml) 1 mg i 2 ml sprøjte

 4. 4. Atropin (1mg/ml) i 1 ml sprøjte

 5. 5. Efedrin (50mg/ml) i 1 ml sprøjte

De optrukne sprøjter mærkes tydeligt med etiket med lægemidlets navn, styrke, dato, tidspunkt for optræk og initialer på den ansvarlige for optrækningen.

Optrækning/klargøring håndteres efter de hygiejniske retningslinjer.

Til optræk gennem gummimembran anvendes optrækskanyle med ”knivspids” og til optræk fra glasampuller anvendes ”filterkanyle.

Optrækningskanylerne fjernes og sprøjten påføres en hvid prop.

De optrukne sprøjter opbevares i hvid plastikkurv og placeres i medicinrummets svaleskab nr. 1 på hylden med markeringen – ”AKUTMEDICIN”, indtil brug.

Udover de optrukne sprøjter placeres der yderligere i den hvide plastikkurv: 

 1. 1. Suxamethon 50mg/ml – 1 ampul 

 2. 2. Ondansetron 2 mg/ml 

 3. 3. Propofol (10mg/ml) uanbrudt hætteglas 50 ml + grøn spike til optræk+ 2 stk. 20 ml sprøjte 

 4. 4. Alfentanil-Rapifen 0,5 mg/ml – 1 ampul 

 5. 5. Syntocinon 10IE/ml – 2 ampuller, tydeligt markeret med den dato, hvor holdbarheden uden for køleskabet udløber (3 måneder) 

 6. 6. Methergin 0,5 mg/ml – 1 ampul, tydeligt markeret med den dato, hvor holdbarheden uden for køleskabet udløber (14 dage) 

 7. 7. Blandingsvejledning af antibiotika til Penicillinallergiker type 1 

 8. 8. Natriumcitrat 88 mg/ml + medicinbæger 

Den optrukne ”AKUTMEDICIN” skiftes minimum 1 gang i døgnet, al andet medicin udskiftes efter regler for holdbarhed. 

 • • Gangkoordinatoren har ansvaret for klargøring af ”AKUTMEDICIN” i dagtid, alternativ (62962) 

 • • Vagtholdet har ansvaret for klargøring af ”AKUTMEDICIN” i vagttid. 

Definition af begreber

”Akutmedicin” – klargjort medicin til hurtig anæstesiindledning, f.eks. ”Det røde sectio” eller ”Blødning post partum”.

Udskiftningsinterval på minimum en gang i døgnet er en lægefaglig beslutning.

Formål

 • • At anæstesisygeplejersker/-læger altid har adgang til klargjorte sprøjter, til brug ved akutte anæstesiindledninger

 • • At den hvide plastikkurv med ”AKUTMEDICIN” indeholder netop den medicin der er brug for ved den akutte anæstesiindledning, ligegyldigt hvilken operationsstue der anvendes.

Referencer

Medicinering – Lægemiddeldispensering

Ampuller, hætteglas, sprøjter og kanyler (5.1.8)

Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd, (12.1.3)

Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin

BEK nr. 1222 af 07/12/2005 - Retsinformation, ”Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner”.