Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse for læger i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital

Formål

At sikre, at arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn til faglig kvalitet, uddannelse og patienternes behov.

 

Målgruppe

Ledere og medarbejdere, som er involveret i arbejdstilrettelæggelsen for læger ansat i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit.

 

Retningslinjer

Den ledende overlæge er ansvarlig for den overordnede arbejdstilrettelæggelse og denne arbejdstilrettelæggelse er beskrevet i bilag: Overordnet arbejdsplan/tidsskema for T læger

 

Vagtplaner og planer for tilstedeværelse udfærdiges og foreligger for hvert enkelt vagtlag èn måned før den første i den aktuelle måned - med mindre alle medarbejdere i vagtlaget enes om andet. Den samlede oversigt ”vagtskema” med oversigt over tilstedeværende læger, vagthavende i tre vagtlag, ferie, kursusdeltagelse osv. samles af sekretær og udsendes straks derefter til alle relevante på sygehuset. Planen godkendes af ledende overlæge under hensyntagen til, at fremmødet for det lægelige personale er tilstrækkeligt hvad angår antallet af fremmødte og disses kompetencer i relation til opgaveløsningen.

 

Planlægning af det ugentlige arbejdsprogram herunder betjening af ambulatorium, stuegang, og planlægning af operationsprogrammet, herunder allokering af operatører og assistenter, varetages af en ”planlægningsansvarlig overlæge” idet det sikres at de allokerede læger besidder de rette kompetencer i forhold til opgaveløsningen.

 

I situationer hvor de tilstedeværende ressourcer og kompetencer ikke er til stede, vil indkaldelse af personale hjemmefra blive forsøgt, og hvis dette ikke er muligt reduceres det elektive dagsprogram ved gennemførelse af aflysninger således at ressourcer og kompetencer matcher opgaverne. Vagthavende bag-bagvagt har ansvaret for dette i samarbejde med ledende overlæge.

 

Afdelingens samarbejdsaftale med Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling, Skejby, Aarhus Universitetshospital (se bilag med samarbejdsaftaler), muliggør udveksling af lægeligt personale eller eventuelt overflytning af patienter til Skejby i situationer, hvor ressourcer og kompetencer ikke er til stede på Aalborg Universitetshospital.