Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Tarmkræftmetastaser i leveren

 

Forløbsleder:

Mogens Sall, overlæge, FBE, Kirurgi Syd, tlf. 9766 1180.

 

Forløbskoordinator:

Helle Vindfeldt Rasmussen, Kirurgisk Afd. A, tlf. 9766 1163.
Tanja Skov Jensen, Kirurgisk Afd. A, tlf. 9766 1161.
 

 

Sekretær i MR-teamet er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

MR-bookingen kontaktes på tlf. 4098 7989 mandag til torsdag mellem kl. 07.30-15.00 og fredag mellem kl. 07.30-14.30.

 

Forløb:

Ifølge Sundhedsstyrelsens materiale ”Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren” skal patienterne have foretaget forskellige undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer.

 

Henvisning:

Alle patienter henvises fra Kirurgisk Afdeling A til CT-skanning eller i enkelte tilfælde en MR-skanning.

Ved henvendelse på tlf. 4098 7989 vil tidspunktet for undersøgelsen blive oplyst.

 

Henvisende læge skal sørge for nedenstående:

 

At der foreligger en plasma-creatinin/eGFR, uanset patientens alder. Den må højest være 7 dage gammel.

At fremsende elektiv henvisning via WebPAS til Radiologisk Afdeling, mærket ”kræftpakke”.

At informere patienten grundigt om undersøgelsesforløbet.

 

Visitering:

Sekretæren i MR-bookingen visiterer selv henvisninger til CT-skanning.
Ved MR-skanninger er det en læge fra Gastro-sektionen, som visiterer henvisningen.

Henvisningen skal markeres med blåt flag samt tilføjes til ”Tjekskema: Kræftpakker – MR-team”.
Henvisningen sættes på beskriverspor ”Gastro – A Amb Beskrivelse: Diktat” og konferencespor ”Skal ikke konfereres”.

 

Booking:

Der skal bookes på første ledige tid, dog skal patienten have en tid senest 4 kalenderdage efter modtagelse af henvisningen.
 

Undersøgelse:

CT - Colofol

MR – Lever dynamisk med Primovist.

 

Beskrivelse:

Standardbeskrivelse + eventuelle fokusområder.

 

Verificering:

Godkendelse af beskrivende læge.

 

Svar:

Kirurgisk Afdeling A skal have skriftligt svar tilsendt via edifact senest kl. 16.00 dagen efter undersøgelsen.
Undersøgelsesresultatet skal tillige sendes til patientens egen læge via edifact.

 

Patienter med afvigende forløb:

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har Regionen pligt til at sikre. Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter det sted i pakken, hvor det er relevant eller man får anlagt en individuel plan.

 

Afvigende forløb kan f.eks. være:

Patienter, der får stillet kræftdiagnosen på en anden måde end via pakkeforløbet (f.eks. ved tilfældigt fund).

Patienter, der ikke kan følge et relevant pakkeforløb på grund af anden sygdom eller psykiske eller sociale årsager.

Patienter, der får diagnosticeret metastaser uden den primære kræft er kendt.

Patienter med begrundet mistanke om tilbagefald efter tidligere behandlingsforløb.

Patienten hos hvem den ansvarlige læge har begrundet mistanke om en alvorlig sygdom, der kan være kræft, men hvor det er uvist, hvilket organ det drejer sig om.