Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut kræftbehandling af prostatacancer

 

Formål

Formålet er i videst muligt omfang at sikre et sammenhængende patientforløb samt overholde gældende regler for akut kræftbehandling af prostatacancer.

 

Definition

Ved akut kræftbehandling forstås: at der højst må gå 5 døgn, fra at der opstår begrundet mistanke om kræft, til patienten begynder i et udrednings- og behandlingsforløb på sygehuset.

Ved antikoagulationsbehandling forstås: antikoagulationsbehandling med tablet Marevan, Marcoumar eller Plavix.

Ved TAB behandling forstås: total androgen blokade behandling

(Ved ekg pt. > 50 forstås: patienter over 50 år skal have taget ekg præoperativt)

 

Beskrivelse

Ved mistanke om prostatacancer (PSA >3,0 - aldersrelateret) sender undersøgende læge en henvisning til filterfunktion ved urologisk speciallæge eller -afdeling, Sygehus Vendsyssel, sekretærerne lægger den hurtigst muligt ind til visiterende overlæge. De skal se patienten i løbet af 2 uger og afklare, om der er begrundet mistanke for prostatakræft. Først herefter indgår patienten i pakkeforløb og skal påbegynde udredning indenfor 5 dage. Biopsitagning tilbydes ved 1. besøg hos speciallæge.

Sekretærerne sender brev til patienten. Der medsendes folderen ”ultralydsskanning og biopsitagning af blærehalskirtlen”.

I tilfælde af telefonisk indkaldelse sikres, at patienten ikke er i blodfortyndende behandling med Marevan/Marcoumar/Plavix. Hvis dette er tilfældet, skal der pauseres i 5 dage før undersøgelsen.

Efter forundersøgelse

  • • Sekretærerne booker en tid til mikroskopisvar inden for 6 hverdage

Efter malignt svar på biopsier

  • • Patienten informeres om svaret og afhængigt af PSA/alder/Gleason-score iværksættes den videre behandling:

  • • Lav Gleason-score (</= 6) / PSA <15: Patienten tilbydes active surveillance eller henvises til Aalborg Sygehus Nord, Urologisk Afdeling, mhp. kurativ behandling

  • • Høj Gleason-score (>6) + formodet lokaliseret sygdom: Patienten henvises til skeletskintigrafi

  • • Høj Gleason-score (>6) + formodet ikke lokaliseret sygdom: Patienten henvises til skeletskintigrafi med henblik på metastaser

 

Efter svar på MR-skanning/skeletskintigrafi

  • • Ingen tegn på spredning: Patienten henvises til Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, hvis han opfylder kriterierne for intenderet kurativ terapi

  • • Tegn på metastaser: Patienten sættes i TAB og evt. Zometa-behandling

  • • Ingen tegn på metastaser: Patienten sættes i antiandrogen monoterapi med kontrol af PSA-profil hver 3./6. måned.

 

Reference