Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urinvejsinfektioner

 

Formål

Væsentlige disponerende faktorer for erhvervelse af urinvejsinfektion (UVI) er alder, køn, immobilisation og katerisation af urinvejene. I Ortopædkirurgisk Afdeling vil UVI oftest være erhvervet i forbindelse med det operative indgreb. Den nedenfor beskrevne strategi er netop rettet mod disse tilfælde af UVI.

 

Definition af begreber

UVI defineres som signifikant bakteriuri samtidig med symptomer og omfatter således akut cystitis, akut pyelonefrit og urosepsis.

 

Beskrivelse

Ildelugtende eller plumret urin bør ikke i sig selv medføre dyrkning af urin eller undersøgelse med nitrit- og leukocytesterase-test, med mindre patienten har UVI-symptomer, dvs. dysuri, pollakisuri, feber eller flankesmerter.

Ætiologi: Enterobakterier (E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp.) er årsag til mere end 85 % af alle UVI på Ortopædkirurgisk Afdeling.

 

Undersøgelser

Ved symptomer på UVI bør der foretages en dyrkning af urinen - dvs. midtstråleurin (se mere på www.laboratorievejledning.dk)

Såfremt patienten samtidig har sepsis (springende temperatur, ustabilt blodtryk etc.) eller har tegn på akut pyelonefrit (flankesmerter) bør bloddyrkning også foretages. Ved positiv nitrit- og leukocytesterasetest bør urinen altid sendes til dyrkning.

Personer uden symptomer på UVI bør ikke dyrkes, og skal heller ikke behandles med antibiotika.

 

Behandling

Behandling bør ikke påbegyndes førend der er taget fra til relevante dyrkninger. Når resultatet af resistensundersøgelsen foreligger, kan den allerede opstartede behandling tilpasses.

Børn under 2 år med urinvejsinfektion henvises til Børneafdelingen til i.v.-behandling.

Der foretages ikke kontroldyrkning af urinen med mindre patienten på ny får symptomer på UVI.

 

 

 

 

 

 

 

Situation

Primært valg

Alternativt valg

Akut ukompliceret cystitis (forstås alene ved ikke-recidiverende cystitis hos ikke gravide kvinder i fertil alder)

Tabl. Pivmecillinam 400 mg × 3 p.o. i 3 dage

Eller

Tabl. nitrofurantion 100 mg × 2 i 3 dage

Eller

Tabl. Sulfametizol 1g × 2 p.o. i 3 dage

Tabl. Trimethoprim 200 mg × 2 p.o. i 3 dage

Kompliceret cystitis (urinvejsinfektion hos børn, mænd, gravide, postmenopausale, samt ved recidiverende infektioner)

Tabl. Pivmecillinam 400 mg × 3 p.o. i 6 dage (børn: 6,5 mg/kg/dosis p.o. × 3)

Tabl. Ciprofloxacin 500 mg × 2 p.o. i 6 dage

Urinvejsinfektion hos kateterbærere – Antibiotisk behandling bør kun gives ved påvirket almentilstand, fx mistanke om pyelonefritis. Kateter bør seponeres/skiftes.

Tabl. Pivmecillinam 400 mg × 3 p.o.

Eller

Ciprofloxacin 500 mg × 2 p.o

 

Akut pyelonefritis – Der bør altid udføres dyrknings- og resistensbestemmelse. Børn med mistænkt akut pyelonefrit bør akut indlægges til i.v.-behandling.

Pivmecillinam 400 mg × 3 p.o. i 14 dage

Ciprofloxacin 500 mg × 2 p.o. i 14 dage

Akut pyelonefrit med urosepsis

Mecillinam 1g. i.v. × 3 (børn: 10 mg/kg/dosis × 3), evt. kombineret med gentamicin 5 mg/kg × 1

Cefuroxim 1,5 g. i.v. × 3 (børn: 33 mg/kg/dosis), ved E. fæcalis: ampicillin 1 g. i.v. × 4.

 

 

Referencer

pro.medicin.dk - Vejledning i brug af antibiotika