Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Methicillin- Resistente Staphylococcus Areus (MRSA)

 

Procedure for patienter som er kendt med eller til observation for MRSA- infektion

Eller patienter som har opholdt sig på et udenlandsk hospital inden for de sidste 6 måneder.

Tiltagende vækst af MRSA tilfælde ved omgang med Grise og Mink.

Egen læge bør inden henvisning afklare om patienterne er i en risikosituation.

Flygtninge og asylansøgere som kommer fra krigszoner er også i risikosituation – bedes derfor podes /afklares inden de ankommer til Kæbekirurgisk afdeling.

 • • Modtagelse af henvisning – visiterende læge obs om patienten kommer med kendt MRSA eller fra udlandet

 • • Sekretæren Ved henvisning fra praktiserende markerer på journalen OBS MRSA

 • • OBS kontakt til patienten om at henvende sig ved egen læge mhp. podning inden de møder i Kæbekirurgisk afdeling

 • • Patienten må gerne opholde sig i venteværelset i kortere tid. Ved mulighed vises patienten direkte ind på en klinik. Aftales med Sygeplejerske og sekretær fra morgenstunden.

 • • Ved ikke direkte kontakt behøves ikke værnemidler. Obs en distance på ca 1 meter til patienten.

 • • Ved kontakt skal der anvendes langærmet kittel- mundbind-handsker

 • • Alt inventar indenfor en meter skal fjernes eller dækkes til.

 • • Patienten skal forsøges begrænses til en stue

 • • Skal der tages røntgenbilleder, lukkes dørerne til øvrige stuer ( staphyloccocer spredes via støv og kontakt)

 • • Røntgenrummet sprittes af på alle vandrette flader med 70% hospitalssprit inden øvrige patienter benytter lokalet.

 • • Der foretages hånddesinfektion inden stuen forlades

 • • Ved behov for podning poder sygeplejersken fra svælg, næse og perineum. Det anbefales ikke at patienten selv poder

 • • Podning på vanlig vis med eSwab fra hver lokalitet. Sendes til Klinisk Mikrobiologi.

 • • Medfølgende seddel til Mikrobiologisk afdeling markeres med OBS MRSA + evt land eller dyr patienten har været i berøring med.

 • • Alt affald lukkes sammen på klinikken og anbringes i gul sæk / linned.

 • • Atl som patienten eller personalet kan have rørt ved eksempelvis Håndtag – tastatur afsprittes med 70% hospitalssprit.

 • • Hvis patienten forsat kommer i afdelingen til kontrol skal checkes pode svar

 • • Isolation kan ophæves hos en patient som har været i en risikosituation men som er podet negativ.

 • • Isolation kan ligeledes ophæves ved en MRSA patient der har 3 på hinanden negative prøvesvar. Podningerne foretages tidligst 7 dage efter afsluttet behandling og med 1 uges interval.

 • • Ved positiv podning kontaktes Infektionshygiejnisk afdeling og de tager over mht. behandling af patienten.

 • • Rengøring på vanlig vis efter patienter på stuen og afspritning med 70% hospitalssprit eller klorklude som rengøringen har valgt at bruge.

Reference fra

 

https://pri.rn.dk/Sider/13470.aspx#a_Toc475968333