Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Menisk resektionskirurgi

 

Formål

Lægefaglig beskrivelse af kirurgisk behandling af menisklæsioner. 

målgruppe

Patienter med diagnosticeret menisklæsion. 

 

 

Beskrivelse

Diagnosekode:DS83.2.

Operationskode:KNGD11.

 

Generelt

Meniskens rolle er overførsel og fordeling af kompressionstryk, chokabsorption og stabilisering samt medvirkning til knæledsproprioception. Fjernelse eller partiel resektion medfører øget risiko for udvikling af slidgigt.

 

Indikation

Meniskbeskadigelse med betydende kliniske symptomer i form af smerter svarende til den beskadigede menisk, eventuelt med aflåsninger af knæet. Menisklæsion hvor der ikke er teknisk mulighed for menisksutur, eller hvor chancen for indheling er lav.

 

Initiale undersøgelser

Klinisk vurdering hvor fokale ledlinjesmerter og rotationsmerter er karakteristiske for menisklæsion. Ved usikre kliniske fund, udredes med MR-skanning mhp. sikker diagnostik inden artroskopisk behandling. Ved alder <15 år og >40 år, er røntgenundersøgelse af knæ i to planer relevant: >40 år stående let flekteret med henblik på vurdering af ossøse forhold, eventuelt artrosetegn.

 

Operationsmetode

Overvej evt. genoptræning hos fysioterapeut hvis ikke der er længerevarende aflåsninger eller betydende bevæg indskrænkning.

 

Operationen udføres som hovedregel ambulant og artroskopisk. Artroskopet indføres via en anterolateral adgang. Leddet gennemgås systematisk og efterses for alle former for patologi, inklusiv en dynamisk undersøgelse af leddet. Ved påvisning af resektionskrævende læsioner, gennemføres dette ved en trianguleringsteknik med stansetænger, eventuel suppleret med artroskopikniv, shaver eller ”ArthroCare”. Alle afklippede fragmenter sikres fjernet fra leddet, eventuelt ved udskylning.

 

Postoperativt forløb

Postoperativt anlægges en sugende bandage samt testudo. Patienten må støtte. Orienteres om indgrebet og medgives et optræningsprogram.
Eventuel sutur fjernes efter 14 dage hos egen læge, og knæet vurderes med henblik på eventuelt behov for fysioterapi.

 

Ambulant kontrol:

Kun når der, ud over simple menisklæsioner, findes anden væsentlig form for patologi. 

Dokumentation

Patientjournalen. 

Ansvar

Speciallæger i Idrætsfagområdet.