Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Embryogen til tidligere abortpatienter

 

Formål

Øge chancen for vellykket IVF-graviditet ved dyrkning af embryoner i specialmedium.

 

Definition af begreber

Én intrauterin spontan abort efter IVF/ICSI behandling, verificeret enten ved ultralyd, mikroskopi på PAI, eller tilsvarende.

Ekstrauterine eller biokemiske graviditeter medregnes ikke.

Anamnestiske aborter medregnes kun undtagelsesvist, hvis lægen finder det klart sandsynliggjort.

 

 

Beskrivelse

Ved journalskrivning i ambulatoriet identificeres kvinder, der opfylder definitionen, enten i nuværende eller tidligere parforhold.

Ligeledes kontrolleres før start på 2. eller 3. IVF/ICSI behandling, om pt. tilhører samme subpopulation.

Der indsættes en mærkat i journalomslaget, som markering til laboratoriet, at oocytter / embryoner i fremtidige cykli skal dyrkes i dette medium.

 

Hyppighed:

Ukendt. Måske 20 % af vore behandlingscykli

 

Varighed:

Foreløbig kalenderåret 2012. Herefter kun hvis live birth rate findes forøget ved den efterfølgende opgørelse af denne subpopulation i forhold til øvrige IVF/ICSI behandlede

 

Parametre:

Fosterhjerteaktion i grav. uge 7, samt antal levendefødte børn per embryotransferering.

 

 

Referencer

Et afsluttet studie fra Origio har påvist

”Live birth rates support significant effect from EmbryoGen®

in patients with previous miscarriage”