Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsopgaver for plejepersonalet i Plastikkirurgisk ambulatorium

 

Formål

At sikre bedst mulig anvendelse af personaleressourcer under hensyntagen til faglig kvalitet, uddannelse og patienternes behov.
 

Dagen før finder afdelingens sekretærer journaler frem og de lægges i sekretærkontoret på amb.gangen.

Om morgenen inden ambulatorierne starter, fylder ambulatoriesygeplejerskerne op på stuerne. Det sikres, at stuerne er rengjorte og brugbare.

Sygeplejerskerne følger det ambulatorium og/eller de patienter, de under planlægningen på dagen, er blevet tildelt.

 

Sygeplejeambulatorium/akut ambulatorium:

 

Dagligt

Sygeplejersken logger sig ind i bookingsystemet, hvor sekretærer har registreret, om patienten er mødt.

Patienten hentes i venteværelset og behandles på en ambulatoriestue, der markeres optaget ved at tænde for det grønne lys (lyser uden for døren). Forhæng trækkes for døren.

Når patienten er færdigbehandlet, følges denne ud af stuen. Der henvises eventuelt til sekretærer ved behov for kørselsgodtgørelse og hjemtransport.

Der ryddes op på stuen og lejepapiret skiftes efter brug.

Sygeplejersken registrerer, hvilke ydelser der er foretaget, og der bookes eventuelt en ny tid til patienten i bookingsystemet.

Hjemmesygeplejen kontaktes ved behov og patienten informeres efterfølgende om aftaler.

Patienten afsluttes i bookingsystemet.

Der noteres i EPJ hvilke handlinger der er udført og planen for evt. næste besøg.

I spl.amb. noteres patientens aftale/afsluttet i Bookplan.

 

Reservelægeambulatorium/overlægeambulatorium:

Journaler hentes ved sekretær på ambulatorie-gangen, og sammen orienterer sygeplejerske og læge sig om årsagen til henvisningen.

Sygeplejersken finder relevante pjecer til at udlevere til patienten, hvis denne tilbydes operation/behandling.

Sygeplejersken logger sig ind i bookingsystemet, hvor sekretærer har registreret, om patienten er mødt.

Efter aftale med lægen hentes patienten i venteværelset og vises til rette i en ambulatoriestue (grønt lys tændes og forhæng trækkes for døren).

Under lægens samtale og undersøgelse af patienten, noterer sygeplejersken relevante oplysninger ned og supplerer eventuelt med informationer.

Efter konsultationen følger sygeplejersken op på samtalen – giver og indhenter yderligere informationer, hvis patienten tilbydes operation/behandling – afslutter og følger patienten ud af stuen.

Henviser eventuelt til sekretærer ved behov for kørselsgodtgørelse og hjemtransport.

Der ryddes op på stuen og lejepapir skiftes efter brug.

Sygeplejersken booker eventuelt en ny tid til patienten, der skrives ny aftale på den grønne ambulante registreringsseddel i journalen udfyldes - som sekretær booker – eller der skrives plankort af lægen.

Patienten afsluttes i bookingsystemet.

 

Ekscisionsambulatorium:

Journaler hentes ved sekretær på ambulatoriegangen - én ad gangen.

Der bæres operationshue på ekscisionsstuen.

Læge samt Operationssygeplejerske anvender endvidere mundbind under indgrebet, sygeplejersken ”på gulvet” behøver ikke at benytte mundbind, såfremt hun er en armslængde væk fra operationsfeltet.

Sygeplejersken logger sig ind i bookingsystemet (på computeren på ekscisionsstuen), hvor sekretærer har registreret, om patienten er mødt.

Sammen med operationssygeplejersken gennemgås dagens patienter, med henblik på lejring, rasering mm.

Operationssygeplejersken varetager den sterile funktion på stuen. Denne tager sig ligeledes af oprydning og afspritning på stuen mellem patienterne.

Efter aftale med læge og operationssygeplejerske hentes patienten i venteværelset. Det grønne lys udenfor døren skal være tændt.

Sygeplejersken giver patienten operationshue på og hjælper med eventuel afklædning og lejring.

Under operationen støtter og beroliger sygeplejersken patienten, og fungerer desuden som hjælper ”på gulvet”.

Derudover sørges der for glas til præparater, der skal sendes til mikroskopi. Præparatglasset mærkes med patient label, stregkode og patienten identificeres af sygeplejersken med navn og CPR-nr.

Efter operationen scannes præparatglasset af lægen. Her sikrer læge og sygeplejerske, at der er enighed om patient, cpr-nr. samt hø/ve. side. Sygeplejersken går ud i skyllerummet med præparatet, hvor der hældes Formalin over og glasset placerer det i de grå/sorte kasser, som senere på dagen (inden kl.14) eller næste dag sendes til Patologisk Institut.

Kasserne hentes af en portør.

Under og/eller efter operationen informerer sygeplejersken om suturfjernelse, brug af plaster, regimer i forhold til specifikke operationer, risiko ved soldyrkning, infektionstegn og en eventuelt ny tid i ambulatoriet bookes.

Patienten hjælpes i tøjet og følges eventuelt ud i venteværelset.

Sygeplejersken registrerer i EPJ hvilke ydelser, der er foretaget.

Patienten afsluttes i bookingsystemet.

Den grønne ambulante registreringsseddel i journalen udfyldes. Der sendes evt. besked ud til hjemme sygeplejerske.

 

Malignt melanom ambulatorium:

Patienterne registreres i bookingsystemet og kaldes ind på en ekscisionsstuen af sygeplejersken, hvor de pårørende opfordres til at deltage.

Her foretager lægen forundersøgelsen med samtale og undersøgelser af patientens hud og lymferegioner.

Mikroskopisvarene foregår på en ambulatoriestue, hvor man i ro og fred kan informere patient og eventuelt pårørende om fundet.

Når patienten får ekscideret et nævus, eller have re-ekscideret et malignt melanom, afklædes og lejres denne på operationslejet. Dette foregår med lokal anæstesi.

Både på ekscisionsstuen og på ambulatoriestuen er sygeplejersken opmærksom på at tænde det grønne lys udenfor stuen, hvorved det indikeres at stuen er optaget.

Når patienterne er færdigbehandlede i ambulatorierne, ryddes der op.

Skraldeposer skiftes.

Instrumenter pakkes sammen og sættes i skyllerum.