Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsopgaver for plejepersonalet i Plastikkirurgisk ambulatorium

 

 

Formål

At sikre bedst mulig anvendelse af personaleressourcer under hensyntagen til faglig kvalitet, uddannelse og patienternes behov.
 

Dagen før finder afdelingens sekretærer journaler frem og de lægges i sengeafdelingens vagtrum.

Den sygeplejerske der fordeler personale til de forskellige ambulatorier finder VIPS frem på de patienter, der tidligere har haft kontakt til ambulatoriet eller sengeafdelingen.

 

Personalet fordeles under hensyntagen til PAL/PAS – princippet.

 

Om morgenen inden ambulatorierne starter, fylder ambulatoriesygeplejerskerne op på stuerne. Det sikres, at stuerne er rengjorte og brugbare.

 

Der kontrolleres om der skal bestilles sterilvarer.

 

Sygeplejerskerne følger det ambulatorium og/eller de patienter, de under planlægningen dagen før, er blevet tildelt.

 

Sygeplejeambulatorium/akut ambulatorium:

 

Dagligt

Journal og VIPS hentes på kontoret i sengeafdelingen, og via disse orienterer sygeplejersken sig om patienten.

Sygeplejersken logger sig ind i bookingsystemet, hvor sekretærer har registreret, om patienten er mødt.

Patienten hentes i venteværelset og behandles på en ambulatoriestue, der markeres optaget ved at tænde for det grønne lys (lyser uden for døren). Forhæng trækkes for døren.

Når patienten er færdigbehandlet, følges denne ud af stuen. Der henvises eventuelt til sekretærer ved behov for kørselsgodtgørelse og hjemtransport.

Der ryddes op på stuen og lejepapiret skiftes efter brug.

Sygeplejersken registrerer, hvilke ydelser der er foretaget, og der bookes eventuelt en ny tid til patienten i bookingsystemet.

Hjemmesygeplejen kontaktes ved behov og patienten informeres efterfølgende om aftaler.

Patienten afsluttes i bookingsystemet.

Den grønne ambulante registreringsseddel i journalen udfyldes, og der skrives et notat til journalen herpå.

Alle handlinger noteres i VIPS.

 

Reservelægeambulatorium/overlægeambulatorium:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag

Journaler og eventuelt VIPS hentes på vagtstuen i sengeafdelingen, og sammen orienterer sygeplejerske og reservelæge sig om årsagen til henvisningen.

Sygeplejersken finder relevante pjecer til at udlevere til patienten, hvis denne tilbydes operation/behandling.

Sygeplejersken logger sig ind i bookingsystemet, hvor sekretærer har registreret, om patienten er mødt.

Efter aftale med lægen hentes patienten i venteværelset og vises til rette i en ambulatoriestue (grønt lys tændes og forhæng trækkes for døren).

Under lægens samtale og undersøgelse af patienten, noterer sygeplejersken relevante oplysninger ned og supplerer eventuelt med informationer.

Efter konsultationen følger sygeplejersken op på samtalen – giver og indhenter yderligere informationer, hvis patienten tilbydes operation/behandling – afslutter og følger patienten ud af stuen.

Henviser eventuelt til sekretærer ved behov for kørselsgodtgørelse og hjemtransport.

Der ryddes op på stuen og lejepapir skiftes efter brug.

Sygeplejersken registrerer i bookingsystemet, hvilke ydelser der er foretaget, og der bookes eventuelt en ny tid til patienten.

Patienten afsluttes i bookingsystemet.

Hvis patienten tilbydes behandling/operation, opstartes VIPS.

Den grønne ambulante registreringsseddel i journalen udfyldes.

 

Ekscisionsambulatorium:

Mandag, onsdag og torsdag

Journaler og eventuelt VIPS hentes på kontoret i sengeafdelingen.

Der bæres operationshue på ekscisionsstuen.

Læge samt Operationssygeplejerske anvender endvidere mundbind under indgrebet, sygeplejersken ”på gulvet” behøver ikke at benytte mundbind, såfremt hun er en armslængde væk fra operationsfeltet.

Sygeplejersken logger sig ind i bookingsystemet (på computeren på ekscisionsstuen), hvor sekretærer har registreret, om patienten er mødt.

Sammen med operationssygeplejersken gennemgås dagens patienter, med henblik på lejring, rasering mm.

Operationssygeplejersken varetager den sterile funktion på stuen. Hun tager sig ligeledes af oprydning og afspritning på stuen mellem patienterne.

Efter aftale med læge og operationssygeplejerske hentes patienten i venteværelset, det grønne lys tændes og forhæng trækkes for døren.

Sygeplejersken giver patienten operationshue på og hjælper med eventuelt afklædning og lejring.

Under operationen støtter og beroliger sygeplejersken patienten, og fungerer desuden som hjælper ”på gulvet”.

Derudover sørges der for glas til præparater, der skal sendes til mikroskopi. Når præparatet skal i glasset med formalin, skal sygeplejersken benytte handsker, og holde glasset så langt væk fra kroppen som muligt, dette vil sige, at hun bør holde glasset i udstrakt arm, og den person som lægger præparatet i glasset (operationssygeplejersken eller læge) skal ligeledes holde den mest mulige afstand til glasset med formalin.

Præparatglasset mærkes med patient label og stregkode og patienten identificeres af sygeplejersken med navn og CPR-nr.

Efter operationen scannes præparatglasset af lægen og placeres i grå kasse, som senere på dagen (inden kl.14) eller næste dag sendes til Patologisk Institut.

Kassen afleveres i depotrummet til prøver ved Skadestuen.

Under og/eller efter operationen informerer sygeplejersken om suturfjernelse, brug af plaster, regimer i forhold til specifikke operationer, risiko ved soldyrkning, infektionstegn og en eventuelt ny tid i ambulatoriet bookes.

Patienten hjælpes i tøjet og følges eventuelt ud i venteværelset.

Sygeplejersken registrerer i bookingsystemet hvilke ydelser, der er foretaget.

Patienten afsluttes i bookingsystemet.

Den grønne ambulante registreringsseddel i journalen udfyldes. Alle handlinger noteres i VIPS.

 

Malignt melanom ambulatorium:

Dette ambulatorium har åbent mandag, onsdag og torsdag fra 13-15.

Patienterne registreres i bookingsystemet og kaldes ind på en ambulatoriestue af sygeplejersken, hvor de pårørende opfordres til at deltage.

Her foretager lægen og sygeplejersken forundersøgelsen med samtale og undersøgelser af patientens hud og lymferegioner.

Da patienten skal afklædes for at foretage den kliniske undersøgelse af huden, kan dette også finde sted inde på ekscisionsstuen, så patienten ikke skal afklædes to gange.

Ligeledes foregår mikroskopisvarene også på en ambulatoriestue, hvor man i ro og fred kan informere patient og eventuelt pårørende om fundet.

Når patienten skal have ekscideret et nævus, eller have re-ekscideret et malignt melanom, går man over på ekscisionsstuen, hvor patienten afklædes og lejres på operationslejet.

Der bæres operationshue på ekscisionsstuen.

Læge samt operationssygeplejerske anvender endvidere mundbind under indgrebet, sygeplejersken ”på gulvet” behøver ikke at benytte mundbind, såfremt hun er en armslængde væk fra operationsfeltet.

Operationssygeplejersken varetager den sterile funktion på stuen. Hun tager sig ligeledes af oprydning og afspritning på stuen mellem patienterne.

Sygeplejersken giver patienten operationshue på og hjælper med eventuelt afklædning og lejring.

Under operationen støtter og beroliger sygeplejersken patienten, og fungerer desuden som hjælper ”på gulvet”.

Derudover sørges der for glas til præparater, der skal sendes til mikroskopi.

Når præparatet skal i glasset med formalin, skal sygeplejersken benytte handsker, og holde glasset så lang væk fra kroppen som muligt, dette vil sige, at hun bør holde glasset i udstrakt arm, og den person som ligger præparatet i glasset (operationssygeplejersken eller læge) skal ligeledes holde den mest mulige afstand til glasset med formalin.

Præparatglasset mærkes med patient label og stregkode og patienten identificeres af sygeplejerske med navn og CPR-nr.

Efter operationen scannes præparatglasset af lægen og placeres i grå kasse, som senere på dagen (inden kl.14) eller næste dag sendes til Patologisk institut.

Kassen afleveres i depotrummet til prøver ved Skadestuen.

Under og/eller efter operationen informerer sygeplejersken om suturfjernelse, brug af plaster, regimer i forhold til specifikke operationer, risiko ved soldyrkning, infektionstegn og ny tid til mikroskopisvar bookes i ambulatoriet og udleveres til patienten.

Pjece omkring operation i lokal bedøvelse udleveres.

Patienten hjælpes i tøjet og følges eventuelt ud i venteværelset.

Sygeplejersken registrerer i bookingsystemet hvilke ydelser, der er foretaget.

Patienten afsluttes i bookingsystemet.

Den grønne ambulante registreringsseddel i journalen udfyldes.

Alle handlinger noteres i VIPS.

 

Både på ekscisionsstuen og på ambulatoriestuen er sygeplejersken opmærksom på at tænde det grønne lys udenfor stuen, hvorved det indikeres at stuen er optaget.

Når patienterne er færdigbehandlede i ambulatorierne, ryddes der op.

Pudebetræk og skraldeposer skiftes.

Instrumenter sættes over i vaskemaskinen, og der ryddes op i skyllerummet.

Husk at give aftenvagt besked, hvis instrumenter ikke er tørret af inden kl. 15.

Der ryddes op i koordinatorrum, telefoner stilles om og computere slukkes.