Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelsesstuer – daglig klargøring og vedligeholdelse Rum C

Morgen

 

I betjener rum

 • • Tube Warm-Up, hvis dette ikke er udført af nattevagten

 • • Genstart skanneren, hvis dette ikke er udført af nattevagten

 • • Kør hurtig kalibrering (FastCal) hver mandag morgen og hver eftermiddag

 • • Hver mandag slettes de undersøgelser i Browseren, der er over 7 dage gamle

 • • Tænd for automatsprøjten

 • • Tænd for overvågningsskærm/kamera

 • • Åben EasyViz

 • • Åben LABKA

 • • Åben PRI

 

I skanner rum

 • • Kontroller at ilt og sug fungerer og at der er sugekatetre til stede.

 • • Kontroller at plomberet akutkasse og blodtryksapparat forefindes.

 • • Kontroller at Rubens ballon hænger ved hjertestarteren ude på gangen overfor informationen.

 • • Opsæt Isotonisk Natriumklorid (0,9 %) + 500 ml Ultravist® 370 mgI/ml hvis dette kan nå at blive brugt i løbet af dagvagten. Kontroller hvor mange undersøgelser der kræver Ultravist® 370 mgI/ml. Husk at skrive dato, initialer og tidspunkt på, for hvornår de er anbrudt. Kontrasten må maximalt hænge i 10 timer og Natriumklorid i 24 timer. Se Infektionshygiejnens instruks vedrørende perifere venekatetre i afsnit om håndtering og indgift af infusionsvæske.

 • • Sæt stik i til kontrastens flaskevarmer.

 • • Tjek eGFR til næste dags patienter i henhold til: instruks for intravaskulær jodholdigt kontraststof.

Eftermiddag

I betjeningsrum

 • • Sluk for skanneren.

 • • Sluk for automatsprøjten

 • • Sluk overvågningskamera og skærm

 

I skannerrum

 • • Rydde op på stuen.

 • • Tage stik til kontrastens flaskevarmer ud.

 • • Opfyldning af linned, handsker mm hvis der er behov for det.

 • • Opfyldning af Venflon®, sprøjter, plaster og øvrige ting der skal være på rullebordet.

 • • Opfyldning af kontrast i varmeskabet. Husk at skrive dato og initialer på flaskerne.

 • • Rengør gantry og leje for støv, kontrast og blod efter behov. Det er nødvendigt at kippe gantryet i yderpositioner for at komme til under gantryet og for at kunne nå støvet på toppen af gantryet. Se Infektionshygiejnens instruks vedrørende desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader.

 

Vagt

 • • Skanneren opstartes efter behov, se under punktet ”Morgen”.

 

Generelt

 • • Undersøgelser fra browseren slettes efter behov.

 • • HUSK at tjekke at der er lavet 3D rekonstruktioner inden undersøgelserne slettes.

 

Onsdag

 • • Hver onsdag skal der bestilles kontrast og sprøjter mm til automatsprøjten hvis der er behov for det.