Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Brugervejledning Rum 3 (Hobro)

 

Opstart af Multix M

Tænd på generatorens kontrolkonsol. Vent til generatoren er startet op.

Tænd derefter for computeren (knap i blå firkant på kabinettet)

Vent på at billedsystemet er ”kørt op”

Obs.: Ofte kommer der en fejlmeddelelse:

Gen DLL
Text data timeout error (TM3)

Denne skal der bare klikkes OK

Systemet er nu klar til brug

Hvis rækkefølgen ikke overholdes kommer der en anden fejlmeddelelse og man må lukke ned og starte forfra

Forberedelse af rummet

 

Patienten er registeret, der er valgt modalitet og organprogram, og der kan eksponeres.

Sørg for at detektor, rør, raster m.v. er på rette plads i rummet. Hvis røret ikke er ”i hak” eller detektorskuffen ikke rigtigt lukket, kan der ikke tages billeder

Ved brug af detektor som løs plade vendes den i portræt med undtagelse af thorax, bækken og abdomen

Ved detektor i buckyskuffe på lungestativ eller på lejet vendes den ligeledes i portræt til alt undtagelse af thorax, bækken og abdomen.

Der er udskifteligt raster115 cm og 180 cm. Vi bruger 180 cm til alt rasterkrævende med undtagelse af bækken og abdomenoversigt. Det kan man gøre pga. skaktforholdene

Registrering af patient

 

Klik på Patient (øverste ikon til venstre på skærmen)

Marker patienten og tryk OK

Ved det næste skærmbilleder klik OK

Hvis Study description skal rettes:

Klik i feltet og ret det der skal rettes
Klik
OK

Klik OK

Tryk Add for at vælge undersøgelse

Du er nu klar til at tage billede

 

Hvis man vil tage bill uden henvisning f.eks. ved en test eller andet:

Klik på Patient

Klik på Manuel nedrest i ve. hjørne

Nu skrives pt. ind

Klik OK x 2

Undersøgelsen kan nu foretages som vi plejer og sendes til PACS som sædvanlig

 

Billedbehandling

 

Ordforklaring:

 

Images:

Her kan alle billeder ses.

Send:

Sender billeder til PACS.

End study:


Afslutter undersøgelsen. Herefter skal patienten skrives op på ny, hvis der skal tages flere billeder.

Retake:


Vælges hvis billedet skal tages om, og du er sikker på ikke at ville bruge det.

Reject:

Vælges hvis der er et billede, der skal sorteres fra inden arkivering.

 

Efter eksponering kommer billedet på skærmen.

 

Hvis der skal tages flere billeder, er det lettest at gå videre til næste eksponering og senere vende tilbage og gøre billedet færdigt.

 

Hvis dette ønskes klik OK i hø. hjørne af skærmen og igen OK i hø. hjørne af næste skærmbillede.

 

Undersøgelser kan nu tilføjes ved tryk på Add.

 

Der er mange muligheder for at redigere i billederne. Følgende er en gennemgang af de tekniske redskaber hertil.

 

Position:

Vende, evt. flippe billedet.

Annotation:

Sidemarkering.

Define shutter:

Anden indblænding af billedet end den, der er lavet først.

Define ROI:
(Region of interest)

Her kan billedkvaliteten optimeres ved at lægge en firkant omkring det vigtigste område på billedet.

Zoom eller QA zoom:

Her ses billede svarende til det, der vil blive printet, hvis du vælger at gøre det nu.

Når det enkelte billede er klar, klik OK og gå videre til næste billede via piletasterne.

 

Undersøgelsen afsluttes ved tryk på Send og derefter End study.

 

Supplering af undersøgelse

 

Inden der trykkes End study kan der suppleres ved tryk på Add.

 

De eksisterende billeder findes under Studylist og kan findes frem og omredigeres, hvis dette ønskes.

 

 

Nedlukning

 

Klik på system (2. øverste ikon til venstre på skærmen)

Klik på shut down (øverste bjælke i 2. spalte)

Vent mens computeren lukkes ned. Når skærmen er sort, slukkes der på generatorkonsolet